Členovia
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 19. 02. 2006Ing. Jozef Psotka
predseda
email: jozef.psotka@gmail.com
tel.: 0904 338 683
 
Ing. Martin Horčík
tajomník
email: horcik@netkosice.sk
 
František Horčík
hospodár
email: francik@extel.sk
 
Ing. Martin Gaško
revízor
email: gaskomartin@post.sk
 
Gabriel Lešinský
člen
email: gabishark@gmail.com
tel.: 0915 541 276
 
RNDr. Vladimír Papáč
člen
email: papac@ssj.sk
 
Bc. Martin Miškov
člen
email: matomiskov@gmail.com
 
Ing. Jozef Hetesi
člen
email: jozefhetesi@gmail.com