Bibliografia
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 20. 02. 2006DUCÁR, J., LEŠINSKÝ, G., MÁTÉ, T., 2000: Zadné dúpne - jaskyne, názvy a legendy (Príspevok k poznaniu pseudokrasových jaskýň Čergova). Spravodaj SSS, 31, 1, Lipt. Mikuláš, s. 66-70.
GAÁL, Ľ., PSOTKA, J., 2006: Príspevok ku geológii Bystrianskej jaskyne. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, s. 56–66.
GAÁL Ľ., BALCIAR I., BELANOVÁ E., MEGELA M., PAPÁČ V., VANĚKOVÁ H., 2007: Zatopená priepasť Morské oko v Rimavskej Kotline. Aragonit, Liptovský Mikuláš, 12, 4-9.
GAÁL, Ľ., GAŽÍK, P., HAVIAROVÁ, D., PAPÁČ, V., PEŠKO, M., 2009: Nové ochranné pásma jaskýň. Aragonit, Liptovský Mikuláš, 14/1: 74-76.
HOLÚBEK, P., PSOTKA, J., ŠMOLL, J., 2006: Nové poznatky z prieskumu Demänovskej medvedej jaskyne. Slovenský kras, 38, s. 143-152.
HOLÚBEK, P., STANÍK, P., PSOTKA, J., 2006: Stručné zhrnutie nových poznatkov z jaskyne Okno. Spravodaj SSS, 37, 1, Lipt. Mikuláš, s. 56-59.
HORČÍK, M., 1998: Priepasť Gabriela - nový objav na Silickej planine. Spravodaj SSS, 30, 3, Lipt. Mikuláš, s. 25-26.
HORČÍK, M., 2000: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 1. časť. Spravodaj SSS, 31, 1, Lipt. Mikuláš, s. 46-49.
HORČÍK, M., 2000: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 2. časť. Spravodaj SSS, 31, 2, Lipt. Mikuláš, s. 26-27.
HORČÍK, M., 2001: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 3. časť. Spravodaj SSS, 32, 3, Lipt. Mikuláš, s. 27-30.
HORČÍK, M., 2001: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 4. časť. Spravodaj SSS, 32, 4, Lipt. Mikuláš, s. 19-22.
HORČÍK, M., 2003: Z denníka výpravy Rumunsko 2002 Sighistel. Sinter, 11, Lipt. Mikuláš, s. 53-55.
HORČÍK, M., 2003: Jaskyne v oblasti Sokolej skaly v Slovenskom krase. Spravodaj SSS, 34, 4, Lipt. Mikuláš, s. 12-15.
HORČÍK, M., MÁTÉ, T., 2003: Nové poznatky z krasu Župkovej Magury II. Spravodaj SSS, 34, 4, Lipt. Mikuláš, s. 28-33.
HORČÍK, M., MÁTÉ, T., 2004: Nové jaskyne v severovýchodnom výbežku Muránskej planiny. Spravodaj SSS, 35, 4, Lipt. Mikuláš, s. 16-18.
HORČÍK, M., MÁTÉ, T., 2005: Prieskum severného okraja Muránskej planiny. Spravodaj SSS, 36, 4, Lipt. Mikuláš, s. 19-21.
HORČÍK, M., 2006: Hradná "jaskyňa" v Čiernej hore. Spravodaj SSS, 37, 1, Lipt. Mikuláš, s. 51-53.
HORČÍK, M., 2006: Jaskyňa Pieskovisko (Muránska planina). Spravodaj SSS, 37, 3, Lipt. Mikuláš, s. 26-27.
HORČÍK, M., 2007: Hronský paleoponor na Muránskej planine. Spravodaj SSS, 38, 3, Lipt. Mikuláš, s. 24-26.
JERG, Z., MÁTÉ, T., 1998: Nové lokality Plešiveckej planiny (1. časť). Spravodaj SSS, 29, 4, Lipt. Mikuláš, s. 16-24.
JERG, Z., MÁTÉ, T., 1999: Nové lokality Plešiveckej planiny (2. časť). Spravodaj SSS, 30, 1, Lipt. Mikuláš, s. 36-37.
JERG, Z., MÁTÉ, T., 1999: Nové lokality Plešiveckej planiny (3. časť). Spravodaj SSS, 30, 2, Lipt. Mikuláš, s. 19-22.
JERG, Z., MÁTÉ, T., 2000: Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny (1. časť). Spravodaj SSS, 31, 1, Lipt. Mikuláš, s. 36-42.
JERG, Z., MÁTÉ, T., 2000: Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny (2. časť). Spravodaj SSS, 31, 2, Lipt. Mikuláš, s. 23-26.
JERG, Z., JERG, A., MÁTÉ, T., 2001: Nové objavy na Plešiveckej planine. Spravodaj SSS, 32, 1, Lipt. Mikuláš, s. 25-29.
JERG, A., MÁTÉ, T., JERG, Z., 2002: Zakliate tajomstvo na Plešiveckej planine. Spravodaj SSS, 33, 2, Lipt. Mikuláš, s. 23-27.
KOŠEL V., PAPÁČ V., FENĎA P., ĽUPTÁČIK P., MOCK A., 2007: Zoologický výskum v jaskyni Ľudmila – Leontína po 48 rokoch (Národný park Slovenský kras). Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 45, 159-168.
LEŠINSKÝ, G., 1996: Caves and Man. Recenzia. Sinter, 4, Lipt. Mikuláš, s. 33-34.
LEŠINSKÝ, G., 1997: Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase (1. časť). Spravodaj SSS, 28, 3, Lipt. Mikuláš, s. 4-7.
LEŠINSKÝ, G., 1997: Depresia v krase - inšpirácia pre nespokojných. Spravodaj SSS, 28, 4, Lipt. Mikuláš, s. 19-23.
LEŠINSKÝ, G., 1997: Výskyt sov, dravcov a spevavcov v jaskyniach Slovenského krasu. Spravodaj SSS, 28, 4, Lipt. Mikuláš, s. 26-27.
LEŠINSKÝ, G., 1997: Jaskyniarov (možno) spasí cesnak. Spravodaj SSS, 28, 4, Lipt. Mikuláš, s. 28.
LEŠINSKÝ, G., 1997: Spolupráca ako základ úspechov speleologického prieskumu na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Slovenský kras, XXXV, Lipt. Mikuláš, s. 147-149.
LEŠINSKÝ, G., 1997: Planina Dolný vrch v Slovenskom krase - synonymum speleologického raja. Sinter, 5, Lipt. Mikuláš, s. 6-7.
LEŠINSKÝ, G., 1997: Lokalizácia a registrácia krasových javov na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Mnscr. SMOPaJ, 82 s.
LEŠINSKÝ, G., 1998: Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v Slovenskom krase (1. časť). Spravodaj SSS, 29, 3, Lipt. Mikuláš, s. 27-34.
LEŠINSKÝ, G., 1998: Modelové stanovenie perspektivy dobre vyvinutých priepastí v Slovenskom krase. Spravodaj SSS, 29, 3, Lipt. Mikuláš, s. 34-38.
LEŠINSKÝ, G., 1998: Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v Slovenskom krase (2. časť). Spravodaj SSS, 29, 4, Lipt. Mikuláš, s. 25-27.
LEŠINSKÝ, G., 1998: Horizontálne jaskyne na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Sinter, 6, Lipt. Mikuláš, s. 10-11.
LEŠINSKÝ, G., 1998: Keď múzeum je matkou, SSS otcom a Dolný vrch učiteľom. Sinter, 6, Lipt. Mikuláš, s. 14-15.
LEŠINSKÝ, G., 1998: Lokalizácia a registrácia krasových javov na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Záverečná správa z PHÚ na rok 1997, úloha č. B/1/a. SMOPaJ Lipt. Mikuláš-prac. Košice, Košice, pp. 80 + samostatná príloha (identifikačné karty vybraných lokalít).
LEŠINSKÝ, G., 1998: Maroš Chovanec (1975-1998). Spravodaj SSS, 29, 4, Lipt. Mikuláš, s. 60-61.
LEŠINSKÝ, G., HORČÍK, M., 1998: Krasové jaskyne na Lysej hore v Merníckej pahorkatine v Beskydskom predhorí. Spravodaj SSS, 29, 2, Lipt. Mikuláš, s. 18-22.
LEŠINSKÝ, G., HORČÍK, M., 1998: Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v Slovenskom krase (2. časť). Spravodaj SSS, 29, 4, Lipt. Mikuláš, s. 25-27.
LEŠINSKÝ, G., HORČÍK, M., 1998: Jaskyňa Nad Paklánom - zimovisko netopierov. Vespertilio, 6, s. 234.
LEŠINSKÝ, G., MÁTÉ, T., HORČÍK, F., 1998: Krasové jaskyne v Andrejovej skale v Črmeľskej doline pri Košiciach (Čierna hora, Pokryvy). Spravodaj SSS, 29, 4, Lipt. Mikuláš, s. 12-16.
LEŠINSKÝ, G., 1999: Súčasný stav, východiská a perspektívy dobrovoľného jaskyniarstva v Slovenskom krase. In: ŠMÍDT, J. (ed.): Výskum a ochrana prírody Slovenského krasu. SAŽP, Banská Bystrica/ COPK/ S CHKO BR Slovenský kras, Brzotín/ ZO SZOPK M. O., Moldava nad Bodvou; Brzotín, s. 65-73.
LEŠINSKÝ, G., 1999: Ad* R. Čonka: Nelákavá skúsenosť (Spravodaj SSS 1/1999, pp. 42-43). Spravodaj SSS, 30, 2, Lipt. Mikuláš, s. 50.
LEŠINSKÝ, G., 1999: Tri "stovky" na Dolnom vrchu!!! Spravodaj SSS, 30, 3, Lipt. Mikuláš, s. 19.
LEŠINSKÝ, G., 1999: Poznámky k jaskyniarčeniu v zimnom období s dôrazom na pozorovanie "výduchov". Spravodaj SSS, 30, 4, Lipt. Mikuláš, s. 32-34.
LEŠINSKÝ, G., BUKOVSKÝ, K., 1999: Jaskyňa Mníchova diera. Spravodaj SSS, 30, 1, Lipt. Mikuláš, s. 23-26.
LEŠINSKÝ, G., 2001: Poznámky k výskytu niektorých druhov vertebrát v jaskyniach Slovenského krasu. In: Mock, A - Kováč, Ľ. - Fulín, M. (eds.): Fauna jaskýň (Cave fauna). Zborník referátov. Východoslovenské múzeum Košice, s. 109-113.
LEŠINSKÝ, G., 2000: Jasovská planina po 25 rokoch v širšom kontexte výskumu a dokumentácie Slovenského krasu. Sinter, 8, Lipt. Mikuláš, s. .
LEŠINSKÝ, G., 2000: Inventarizačný výskum krasu Jasovskej planiny v Slovenskom krase a územia Pipitky vo Volovských vrchoch. Mnscr. SMOPaJ - prac. Košice, Košice, pp. 112.
LEŠINSKÝ, G., 2000: Karszt és Barlang I.-II., 1994. Recenzia. Spravodaj SSS, 31, 2, Lipt. Mikuláš, s. 65.
LEŠINSKÝ, G., 2001: Snaha o prienik do jaskynného systému na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Slovenský kras, XXXIX, Lipt. Mikuláš, s. 139-150.
LEŠINSKÝ, G., 2000: Zvláštnosti vo faunistických záznamoch z jaskýň Slovenského krasu. Slovenský kras, XXXIX, Lipt. Mikuláš, s. .
LEŠINSKÝ, G., 2000: Správa o úrazoch a incidentoch v SK Drienka. Spravodaj SSS, 31, 1, Lipt. Mikuláš, s. 82-87.
LEŠINSKÝ, G., 2001: 5 rokov Speleoklubu Drienka. Spravodaj SSS, 32, 1, Lipt. Mikuláš, s. 20.
LEŠINSKÝ, G., 2001: Holubia priepasť (Horný vrch) vo vzťahu k svahovým vertikálam v Slovenskom krase. Spravodaj SSS, 32, 1, Lipt. Mikuláš, s. 30-32.
LEŠINSKÝ, G., 2001: Slovenský kras na festivale v Španielsku. Spravodaj SSS, 32, 1, Lipt. Mikuláš, s. 46-47.
LEŠINSKÝ, G., 2001: Vihorlatské vrchy - jaskyniarskymi bohmi zabudnuté. Sinter, 9, SMOPaJ, Lipt. Mikuláš, s. .
LEŠINSKÝ, G., 2001: Zádielska planina na prelome tisícročí. Sinter, 10, Lipt. Mikuláš, s. .
LEŠINSKÝ, G., 200?: Možnosť využitia potenciálu pubescentnej a adolescentnej mládeže v praktickom jaskyniarstve. Zborník III. národnej konferencie Environmentálna výchova a vzdelávanie v školách SR, Košice.
LEŠINSKÝ, G., 2002: Inventarizačný speleologický výskum Vihorlatských vrchov. Záverečná správa. Mnscr. SMOPaJ, 47 s.
LEŠINSKÝ, G., 2002: Zimný výskyt netopierov v priepasťovej jaskyni v Humenci. Vespertilio, 6, s. 26.
LEŠINSKÝ, G., 2002: Zádielska planina na prelome tisícročí. Sinter, 10, s. 8-10.
LEŠINSKÝ, G., 2002: Výsledky speleologickej inventarizácie na Jasovskej planine v Slovenskom krase. Slovenský kras, 40, s. 137-173.
LEŠINSKÝ, G., 2003: Obnovenie jaskyniarskych aktivít múzea v severnej časti Silickej planiny. Sinter, 11, s. 16-18.
LEŠINSKÝ, G., 2003: Výsledky speleologickej inventarizácie v Humenských vrchoch. Slovenský kras, 41, s. 165-197.
LEŠINSKÝ, G., 2005: Turnianska kotlina očami geológa Jozefa Janáčka. Sinter, 13, 8-14.
LEŠINSKÝ, G., 2006: Príspevok k najstarším jaskyniam v Slovenskom krase. Sinter, 14, 22-23.
LEŠINSKÝ, G., 2006: Znovuotvorenie jaskyne Podhlavište za účasti Františka Szarku. Spravodaj SSS, 37, 3, s. 44-49.
LEŠINSKÝ, G., 2007: Čikiho diera (Csiki-lyuk) na Silickej planine. Spravodaj SSS, 38, 3, Lipt. Mikuláš, s. 27-28.
LEŠINSKÝ, G., 2007: Koľko je jaskýň v Slovenskom krase? Spravodaj SSS, 38, 3, Lipt. Mikuláš, s. 29-30.
MÁTÉ, T., 1998: Nová priepasť na Plešiveckej planine. Heliktit 2/1998, roč. I, s. 2.
MÁTÉ, T., JERG, Z., 1999: Nové lokality Plešiveckej planiny (4. časť). Spravodaj SSS, 30, 3, Lipt. Mikuláš, s. 17-19.
MÁTÉ, T., JERG, Z., 1999: Veľkonočná priepasť (PP-190) na Plešiveckej planine. Spravodaj SSS, 30, 4, Lipt. Mikuláš, s. 7-11.
MÁTÉ, T., JERG, Z., JERG, A., 2000: Koniarska planina (konečne) odkrýva svoje tajomstvo. Spravodaj SSS, 31, 1, Lipt. Mikuláš, s. 27-35.
MÁTÉ, T., 2000: Nové svahové jaskyne Koniarskej planiny. Spravodaj SSS, 31, 3, Lipt. Mikuláš, s. 21-26.
MÁTÉ, T., JERG, Z., 2000: Prieskum svahov Plešiveckej planiny. Spravodaj SSS, 31, 4, Lipt. Mikuláš, s. 16-22.
MÁTÉ, T., 2001: Speleologický prieskum a dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny v Slovenskom krase na prelome tisícročia. Stredoškolská odborná činnosť (SOČ), odb. GEOVEDY - SPŠ Stavebná a geodetická v Košiciach, mnscr., pp. 53.
MÁTÉ, T., 2001: Poznávacia výprava na planinu Padiš - Rumunsko 2001. Spravodaj SSS, 32, 4, Lipt. Mikuláš, s. 43-48.
MÁTÉ, T., JERG, Z., 2002: Prieskum Jašteričej priepasti na Plešiveckej planine. Spravodaj SSS, 33, 1, Lipt. Mikuláš, s. 37-39.
MÁTÉ, T., JERG, Z., 2002: Nová Muflónia priepasť (PP172) - nový prieskum. Spravodaj SSS, 33, 1, Lipt. Mikuláš, s. 40-41.
MÁTÉ, T., 2002: Výsledky speleologického prieskumu Borčianskej planiny. Spravodaj SSS, 33, 2, Lipt. Mikuláš, s. 15-22.
MÁTÉ, T., 2002: Gemerskoteplická jaskyňa - najdlhšia jaskyňa Koniarskej planiny. Spravodaj SSS, 33, 3, Lipt. Mikuláš, s. 14-19.
MÁTÉ, T., 2003: Ladzianskeho jaskyňa ako kľúč od podzemia Dlhého vrchu ? Spravodaj SSS, 34, 3, Lipt. Mikuláš, s. 12-16.
MÁTÉ, T., HORČÍK, M., 2004: Nové objavy a poznatky o Ladzianskeho jaskyni na Muránskej planine. Spravodaj SSS, 35, 4, Lipt. Mikuláš, s. 6-12.
MÁTÉ, T., 2005: Jaskyňa teplej stráne. Spravodaj SSS, 36, 4, Lipt. Mikuláš, s. 27-28.
MÁTÉ, T., 2006: Znovuobjavenie Leontíny v Slovenskom krase. Spravodaj SSS, 37, 4, s. 13-17.
MÁTÉ, T., 2007: Ştiri interne: Bazinul Văi Sighiştel. Speomond, 12, s. 46.
MATIS, Š., PJENČÁK, P., LEŠINSKÝ, G., 2002: Zimovisko netopierov - Okrajová priepasť. Vespertilio, 6, s. 216.
MATIS, Š., LEŠINSKÝ, G., 2002: Zimoviská netopierov v Slovenskom krase IV. Vespertilio, 6, s. 229-230.
MOCK, A., ĽUPTÁČIK, P., FENĎA, P., PAPÁČ, V., 2004: Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna hora). Aragonit, 9: 35-40.
MOCK, A., PAPÁČ, V., TAJOVSKÝ, K., 2006: Cave dwelling millipedes (Diplopoda) of the Slovaqk Karst (Western Carpathians, Slovakia): The diversity and distributional pattern. 18. International symposium of Biospeleology - Cluj, O. T. Moldovan (ed.), Abstracts, 82-83.
MOCK, A., PAPÁČ, V., KOVÁČ Ľ., HUDEC I., ĽUPTÁČIK P., 2007: Bezstavovce jaskyne Michňová (Muránska planina, Tisovský kras). Reussia, Revúca 4 (1–2): 237-246.
MOCK, A., PAPÁČ, V., 2007: Are there any cave dwelling terrestrial isopods (Crustacea, Oniscidea) in the Slovak caves ? Abstr. Aragonit, 12, Liptovský Mikuláš, 138-139.
PAPÁČ, V., 2006: Príspevok k poznaniu fauny Ponickej jaskyne. Aragonit, Liptovský Mikuláš, 11, 42-43.
PAPÁČ, V., 2007: Súhrn poznatkov o terestrickej faune bezstavovcov v jaskyniach Muránskej planiny. Reussia, Revúca 4 (1–2): 231–236.
PAPÁČ, V., 2007: Nové ochranné pásma jaskýň. Aragonit, Liptovský Mikuláš, 12: s. 79.
PAPÁČ, V., 2007: Springtails (Hexapoda, Collembola) in the caves of Muránska planina Plateau and Drienčanský Karst region: Preliminary results. Abstr. Aragonit, Liptovský Mikuláš, 12: s. 138.
PAPÁČ, V., 2008: Bezstavovce (Evertebrata) jaskyne Podbanište (Revúcka vrchovina, Drienčanský kras). Aragonit, Liptovský Mikuláš, 13/1, 25-29.
PAPÁČ, V., ĽUPTÁČIK, P., FENĎA, P., 2007: Terestrické článkonožce Obrovskej priepasti (Slovenský kras, Dolný vrch). Aragonit, Liptovský Mikuláš, 12, 51-53.
PAPÁČ, V., ĽUPTÁČIK, P., FENĎA, P., KOŠEL, V., CHRISTOPHORYOVÁ, J., 2007: Spoločenstvá terestrických článkonožcov NPP Snežná diera. Slovenský kras, Liptovský Mikuláš, 45, 151-157.
PAPÁČ, V., KOVÁČ, Ľ., MOCK, A., KOŠEL, V., FENĎA, P., 2006: Terestrické článkonožce (Arthropoda) vybraných jaskýň Silickej planiny. In Bella, P. (ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 5. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 187-199.
PAPÁČ, V., FENĎA, P., ĽUPTÁČIK, P., MOCK, A., SVATOŇ, J., CHRISTOPHORYOVÁ, J., 2009: Terestrické bezstavovce (Evertebrata) jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny. Aragonit, Liptovský Mikuláš, 14/1: 32-42.
PAPÁČ, V., PSOTKA, J., 2008: Peştera Dracoaia. Speomond, 13, 39-42.
PAPÁČ, V., PSOTKA, J., 2009: Jaskyňa Dracoaia v doline Sighiştel, pohorie Bihor, Rumunsko. Spravodaj SSS, 40, 1, 66-72.
PSOTKA, J., 2006: Geologické a geomorfologické pomery Obrovskej priepasti na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Aragonit, 11, Liptovský Mikuláš, s. 20–23.
PSOTKA, J., 2006: (recenzia) P. Bella (ed.): Zborník referátov. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 5. - 8. októbra 2003 Tále. Aragonit, 11, 98.
PSOTKA, J., 2006: (recenzia) Speleofórum 25. Aragonit, 11, 100.
PSOTKA, J., 2006: (krátka správa) 11. Kvartér 2005. Aragonit, 11, 94.
PSOTKA, J., 2007: Ešte raz Albánsko. Spravodaj SSS, 38, 3, s. 50-54.
PSOTKA, J., 2007: Príspevok k názvosloviu a geológii Snežnej diery na Borčianskej planine. Spravodaj SSS, 38, 4, s. 29-33.
PSOTKA, J., 2008: Nové objavy v Ladzianskeho jaskyni v rokoch 2006 – 2007. Spravodaj SSS, 39, 3, 58-60.
PSOTKA, J., 2008: Jaskyňa Shpanik v doline Valbona v Albánskych Alpách. Spravodaj SSS, 39, 3, 28-32.
PSOTKA, J., 2008: Fluvial deposits and morphology of the Okno cave, Demänovská valley – preliminary results. Slovenský kras, 46, 1, 99-107.
PSOTKA, J., 2008: Príspevok k formám modelácie Hrušovskej jaskyne. Slovenský kras, 46, 2, 315-324.
PSOTKA, J., 2008: (recenzia) Cave Geology. Arthur N. Palmer. Sinter, 16, s. 51.
PSOTKA, J., GAÁL, Ľ., PEŠKO, M., 2006: Príspevok ku geológii Liskovskej jaskyne. Aragonit, 11, Liptovský Mikuláš, s. 10–14.
PSOTKA, J., JANOČKO, J., BELLA, P., 2006: Hlinená chodba Demänovskej jaskyne slobody – výsledky predbežného geomorfologického a sedimentologického výskumu. Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov, Liptovský Mikuláš, s. 47–55.
PSOTKA, J., LEŠINSKÝ, G., 2008: Poodhalená priepasť na planine Horný vrch v Slovenskom krase. Sinter, 16, 16-17.
PSOTKA, J., MAJERNÍČKOVÁ, F., 2008: Výsledky speleologického prieskumu okolia výveru rieky Biely Drin, Kosovo. Spravodaj SSS, 39, 1, 87-89.
PSOTKA, J., SLUKA, M., ŠMOLL, J., 2009: Slovačka jama na Karadžici -524 m. Spravodaj SSS, 40, 1, 56-61.
PSOTKA, J., STANÍK, P, 2006: Pseudokarst granite caves near Popradské pleso High Tatras. In J. Urban, Ed. 9th International Symposium on Pseudokarst, Cracow, Poland, s. 70.
PSOTKA, J., STANÍK, P, 2006: Pseudokarst granite caves near Popradské pleso High Tatras. Zacisk, special issue 2008. 9 th International Symposium on Pseudokarst 24-26 th May 2006 Bartkowa, 20-21.
PSOTKA, J., ŠMOLL, J., SLUKA, M., 2007: Kosovo, Albánsko – júl 2007. Spravodaj SSS, 38, 3, s. 47-49.
ŠMÍDA, B., MÁTÉ, T., 2002: Nové poznatky z krasu Župkovej Magury (Muránska planina). Spravodaj SSS, 33, 4, Lipt. Mikuláš, s. 3-11.
VLČEK L., PSOTKA, J., 2007: Geologický prieskum Perlovej jaskyne vo Veľkej Fatre. Aragonit, 12, Liptovský Mikuláš, s. 26-32.
VLČEK L., PSOTKA, J., 2008: Geológia Brestovskej jaskyne. Slovenský kras, 46, suppl. 1, 5-24.
VLK, L. (ed.), BAROŇ, I., LEŠINSKÝ, G., NYERGES, M., NYERGES, A., NOVOTNÁ, J., NOVOTNÝ, M., ZACHAROV, M., ZÁVIŠKA, M., ŽÁK, K., 2001: Dolný vrch. SMOPaJ Lipt. Mikuláš/ZO ČSS 1-11 Barrandien Praha/SK Drienka Košice, Lipt. Mikuláš.