Lácova priepasť (Dolný vrch)
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Významné objavy, Vydané dňa: 01. 03. 2006Táto priepasť bola objavená na mieste asi 1,5 m dlhej jaskynky vo svahu závrtu, ktorú evidovali českí jaskyniari pod názvom Diera (Díra) - IČO: 010.

Lácova priepasť

Strop jaskyne tvoril plochý balvan, ktorý spolu s lístím a sutinou zakrýval ústie. Priepasť bola preskúmaná a zameraná s pomocou Petra Holúbka. Priepasť končí menším dómom, ktorého dno tvorené závalom z mohutných blokov sa nachádza v hĺbke 49,7 m.