Jaskyňa Prastarý výver (Dolný vrch)
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Významné objavy, Vydané dňa: 01. 03. 2006Je to v súčasnosti najväčšia jaskyňa na slovenskej strane planiny Dolný vrch. Tvorí ju jediná mierne zatáčajúca riečna chodba s dĺžkou 37 m. Jaskyňa končí zasintrovaným závalom. Chodba dosahuje miestami výšku 6 metrov.
Bola objavená 15. januára 1997 na jednej z mnohých akcií venovaných prieskumu svahov.