Lezenie pomocou kotiev
Autor: Martin Gaško <gaskomartin(at)post.sk>, Téma: Výskum a prieskum, Vydané dňa: 25. 10. 2006

Väčšinu času stráveného na jaskyniarskych akciách sa náš klub (teda aj ja) pohybuje v horizontálnych jaskyniach alebo v priepastiach, kde nie je potrebné prekonávať pri prieskume vertikálne časti smerom nahor. V poslednej dobe sme sa však venovali výskumu v jaskyni, kde bolo potrebné v rámci celkového prieskumu jaskyne vyliezť vertikálny komín.

Keďže komín vyzeral z hľadiska možnosti ďalšieho postupu veľmi zaujímavo, rozhodli sme sa, že sa ho pokúsime vyliezť. Jednalo sa o lezenie, s ktorým sme nemali veľké skúsenosti, takže sme sa museli poobzerať po spôsobe, ktorý nám to umožní. Po konzultáciách s kamarátmi z iných klubov sme sa rozhodli, že to vyskúšame metódou, ktorá je založená na lezení pomocou kotiev. Pre rýchly a efektívny výstup je taktiež potrebná elektrická vŕtačka. Bez nej by táto metóda bola veľmi obtiažna, ak nie nemožná. Materiál, ktorý sme použili na vytváranie pevných úchytov v skale, sme zakúpili v špecializovanej predajni na spojovací materiál. Jednalo sa o stavebné kotvy, pričom my sme použili kotvy s priemerom 8 mm. Pracuje sa s nimi veľmi jednoducho a mne ako človeku, ktorý v nich visel, poskytli subjektívny pocit istoty, ktorý je taktiež dôležitý pre bezpečný výstup. Ako ďalšiu výstupovú pomôcku sme si vyrobili krátky povrazový rebrík o dĺžke zhruba 1,5 m. Jeho použitie vysvetlím neskôr.
Celý spôsob lezenia pomocou tejto metódy spočíva v tom, že pomocou kotvy si lezec vytvára pevné body v skale, ktoré mu slúžia ako východisko pre vytvorenie ďalšieho oporného bodu (pomocou ďalšej kotvy). Takýmto spôsobom je zaručený pomerne rýchly postup. Pri tejto metóde je nevyhnutné, aby sa lezenia zúčastnil ďalší človek, ktorý lezca istí pomocou dynamického lana.
Podmienky, v ktorých sme sa nachádzali, mi umožnili voľne vyliezť po pukline asi 5 m smerom nahor. Potom som si pomocou vŕtačky vyvŕtal otvor pre prvé kotvenie. Po nainštalovaní kotvy a osadení plaketky sa lezec môže priistiť pomocou karabíny na dvojitej slučke do vytvoreného kotvenia. Potom som si do tohto bodu zapol aj spomínaný povrazový rebrík. Po tomto rebríku som vyliezol až pokiaľ mi to dvojitá slučka v mojej sedačke (ktorou som sa vo vytvorenom kotvení istil) dovolila a pomocou vŕtačky som si vyvŕtal otvor na ďalšiu kotvu. Veľmi dôležité bolo použiť čo najkratší vrták, pretože poloha, pri ktorej lezec vŕta dieru väčšinou neumožňuje použiť obe ruky a je veľmi nepríjemné, ak musí lezec vŕtačku držať kvôli vrtáku veľmi ďaleko od steny. Do vyvŕtanej diery sa potom môže nainštalovať ďalšia kotva. Celý postup sa potom zopakuje. Takýmto spôsobom sa dajú vyliezť pomerne rýchlo miesta, ktoré by sa iným spôsobom prekonávali oveľa ťažšie. Cez vytvorené kotvenia sa samozrejme vedie istiace lano, ktoré v prípade lezcovej chyby zabráni pádu. Komín, ktorý som liezol, bol vo veľmi miernom uhle uklonený, čo mi značne uľahčilo robotu. Aj vďaka tomu som mohol použiť spomínaný povrazový rebrík a rozostupy medzi jednotlivými kotvami boli pomerne veľké. Ak by sa však lezec nachádzal v iných podmienkach (ak by musel liezť napríklad v previse), postup by bol značne pomalší, pretože rozostupy medzi kotvami by boli oveľa menšie. V takýchto podmienkach stráca význam aj použitie spomínaného povrazového rebríka. V takom prípade je možno dobré poobzerať sa po inej metóde lezenia. Po prekonaní vertikálnej prekážky som do posledného kotvenia, ktoré som urobil z kotvy s väčším priemerom (kvôli bezpečnosti), upevnil statické lano, ktoré nám umožňuje pohodlný prístup do novoobjavených častí pri ďalších prieskumných prácach.