Rumunsko 10/2008 - Sighistel
Autor: Vladimír Papáč <papac(at)ssj.sk>, Téma: Zahraničné cesty, Vydané dňa: 10. 11. 2008

V júli 2002 sme prvý krát prechádzali dolinou Sighiştel (F. Horčík, J. Psotka a V. Papáč). V doline sme navštívili najznámejšie jaskyne (Dracoaia, Pişholca, Coliboaia, Magura) a naša poznávacia cesta pokračovala ďalej pohorím Bihor. V jaskyni Dracoaia, ktorá je miestnym ľuďom známa oddávna, sme na jej konci pod sintrovým nátekom našli dieru veľkosti päste s intenzívnym prievanom.

Toto miesto sme trocha odhrabali a zhodli sme sa, že sa tu vrátime v silnejšej zostave. V septembri 2002 sme sa vrátili do Sighiştelu piati (F. Horčík, M. Horčík, T. Máté, J. Psotka a V. Papáč) a po 4 dňoch kopania sa nám podarilo preniknúť do menšieho komína s výškou 5 m. V strope tohto priestoru, vo výške 4 m od dna sa nachádzala neprielezná úžina, v ktorej sa koncentroval prievan. Počas tejto cesty sa nám podarilo zoznámiť s miestnym speleoklubom a nadviazať kontakty s niektorými jej členmi. Našu činnosť v Sighişteli sme zdokumentovali a publikovali v Spravodaji a Sintri (Horčík F. – Papáč 2002, Horčík M., 2003).
Do Rumunska sa vraciame až o dlhých 5 rokov, vyzbrojení technikou a chuťou popracovať na úžine v strope (F. Horčík, J. Psotka, T. Máté, V. Papáč, P. Imrich, T. Majerníčková, M. Hajduk a M. Inăşel). Počas 6 dní razenia sa nám už aj v spolupráci s miestnym speleoklubom Speodava Ştei podarilo postúpiť 6 m dopredu (Psotka – Máté 2007, nepubl.). Zároveň sme zmapovali aj starú časť jaskyne a mapu publikovali v Rumunsku (Máté 2007).
V máji 2008 sa dávame opäť dokopy (V. Papáč, P. Imrich, M. Miškov, F. Horčík, T. Máté, M. Gaško a J. Psotka a M. Inăşel) a 3 dni pokračujeme v razení štôlničky za prievanom. Podarilo sa nám preniknúť 4 m dopredu (Psotka – Papáč 2008, nepubl.).
V septembri 2008 sme v Sighişteli na ďalšej spoločnej akcii so Speodava Ştei (F. Horčík, V. Papáč, L. Papáčová, P. Imrich, J. Psotka, M. Inăşel, P.Branescu, D. Lup). Dva dni sa venujeme rozširovaniu a na konci druhého dňa najtenší z nás (M. Inăşel) konštatuje rozšírenie meandra v priamom smere. Na tretí deň už čosi tušíme a hneď ráno rozširujeme posledné ohyby meandra a prenikáme do stúpajúceho meandra vysokého 4 m a širokého 50 cm. Na dne meandra sú naplavené väčšie i menšie nekrasové obliaky a na niektorých miestach menšie jazierka. Meandrujúcou chodbou vystúpime do sienky s rozmermi 2x3 m, za ktorou nás už jaskyňa pustila voľne viac ako 500 m (Papáč – Psotka 2008, nepubl.).
Koncom októbra 2008 uskutočňujeme zatiaľ poslednú cestu do Rumunska (F. Horčík, M. Horčík, V. Papáč, P. Imrich, J. Psotka, M. Gaško, M. Miškov, M. Hajduk). Zo speleoklubu Speodava Ştei sa k nám pridávajú M. Inăşel, P. Branescu, D. Lup, D. P. Lucaciu. Cieľom akcie je zmapovať nové objavy, dokončiť prieskum chodieb, liezť komíny a vyhotoviť fotodokumentáciu. Rozdelili sme sa na dve meračské skupiny a na partiu, ktorá dokončila prieskum chodieb a liezla komíny. Prvý deň zamerala prvá meračská skupina (P. Branescu, J. Psotka, D. Lucaciu a P. Imrich) 186m v Hlavnej chodbe. Druhá meračská skupina (F. Horčík, M. Horčík a V. Papáč) zamerala 150 m v Kryštálovej chodbe a na rázcestí. M. Miškov a M. Inăşel prekopali miesto pri bode ho17, za tým je chodba asi 10 m dlhá. Na jej konci úžina s veľkou ozvenou. Na konci meandra pri bode im47 Hudec a M. Gaško zliezli novoobjavenú cca 20 m hlbokú šachtu. Dole je prítokový a odtokový meander, ktoré ostali nie úplne preskúmané. V meandri ku šachte V. Papáč a J. Psotka vyliezli do prítoku (cca 50 m), na konci je zúženie so štrkom a veľkými obliakmi. Druhý deň zamerala prvá meračská skupina (J. Psotka, D. Lucaciu a P. Imrich) 57 m v meandri ku šachte. M. Inăşel a D. Lup skúmali vrchné časti tohto meandra. Hudec a M. Gaško začali liezť komín nad bodom ho16. P. Imrich, M. Inăşel a D. Lup krátko kopali na konci chodby za bodom im32. Bol tam slabší prievan, skalné dno - kopanie vyzerá na dlhšie. Druhá meračská skupina (F. Horčík, M. Horčík a V. Papáč) zamerala objavný meander až po rázcestie v dĺžke 53 m a vyhotovila fotodokumentáciu. Nakoniec ešte J. Psotka prerazil úžinu za bodom ho17, za ktorou je chodba s úžinou a veľkou ozvenou.
Celkove sme počas 16 akcií (4 dni kopania a 12 dní razenia) vyrazili 15 m dlhú štôlničku. Doposiaľ sa podarilo zmapovať 446 m nových priestorov a ostáva zmapovať cca 100 m. Novoobjavené priestory predstavujú vyššiu úroveň jaskyne Dracoaia a sú tvorené najmä Hlavnou chodbou, z ktorej vybiehajú meandre. Na najbližšej akcii plánujeme liezť komíny, rozšíriť úžinu s echom, zliezť priepasť a skúmať odtokový aj prítokový meander a zmapovať ďalšie priestory.

Literatúra:

HORČÍK, F., PAPÁČ, V., 2002: Rumunsko 2002. Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, s. 22-24.
HORČÍK, M., 2003: Z denníka výpravy Rumunsko 2002 Sighiştel. Sinter, 11, Liptovský Mikuláš, s. 53-55.
MÁTÉ, T., 2007: Ştiri interne: Bazinul Văi Sighiştel. Speomond, 12, s. 46.
PAPÁČ, V., PSOTKA, J., 2008: Rumunsko 25.-28.9. 2008. nepubl.
PSOTKA, J., MÁTÉ, T., 2007: Návrat do Drăcoaie – správa z výpravy Rumunsko 2007. nepubl.
PSOTKA, J., PAPÁČ, V., 2008: Sighiştel 30.04.–4.05. 2008. nepubl.

Fotogaléria, autori: Vladimír Papáč, Martin Horčík a František Horčík.

Model jaskyne Dracoaia - bokorys a pôdorys (software THERION). Modrá je stará časť s dĺžkou vyše 200 m, oranžovožltá sú novoobjavené časti s dĺžkou 450 m a tá zelená pupočná šnúra medzi tým, je Objavný meander s dĺžkou 50 m a priemerným stúpaním 45 stupňov ...
Dracoaia - bokorys


Dracoaia - pôdorys