Kosovo 2009
Autor: Jozef Psotka <psotka(at)ssj.sk>, Téma: Zahraničné cesty, Vydané dňa: 07. 02. 2009

V rámci speleologickej výpravy do Kosova uskutočnenej SK Červené vrchy a dalšími členmi SSS sme pokračovali v prieskume oblasti veľkého krasového výveru Burimi e Drinit të Bardhë (Prameň Bieleho Drina) pod východným výbežkom masívu Maja Rusulija (2381 m).

Po vylezení komína v jaskyni Horný Radavc (M. Hajduk a J. Psotka) sme sa venovali ďalšiemu prieskumu skalných radov vo svahu nad výverom. Spolu s M. Hajdukom sme preskúmali priepasťovitú jaskyňu, ktorej vchod našiel pred rokom E. Kapucian. Je hlboká do 30 m, s peknou sintrovou výzdobou a na jej dne je miesto s prievanom. V skalách v okolí jaskyne sme nenašli nič významnejšie len pár krátkych puklinových jaskýň. Na budúcej akcii sa chystáme pokračovať v prieskume výrazných skalných radov, ktoré sa nachádzajú vyššie, vo svahu suchej doliny severozápadne od výveru. V jaskyni Radavačka sme pozorovali vysoký vodný stav avšak podľa stôp na stenách bola voda ešte o niekoľko metrov vyššie. Peter a Tina zamerali komín vylezený v jaskyni Horný Radavc. Na akciách sa podieľali: M. Hajduk, P. Imrich, F. Majerníčková (SK Šariš) a J. Psotka (SK Drienka).

Prameň Biely Drin
Prameň Biely Drin, foto: J. Psotka


Roklina Sušice
Roklina Sušice, foto: J. Psotka