Správa o činnosti SK Drienka za rok 2008
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Výročné správy, Vydané dňa: 07. 03. 2009V severovýchodnom výbežku Muránskej planiny sa zamerali najmä na jaskyňu Homoľa, kde pokračovali práce na konci Dvojitého meandra, vo výbežku pri poslednom úseku riečiska a v Dóme 2. Pokračovali tiež v detailnom zameriavaní jaskyne, zameraných bolo 1203 m. Aktuálna zameraná dĺžka je 1261 m pri denivelácii 50 m.
Najväčší objem prác uskutočnili v Prievanovom blokovisku, kde pokračovali v rozširovaní úžin a ťažení skál. Koncom roka sa podarilo preniknúť do 14 m dlhej trhliny, čím lokalita dosiahla dĺžku 29 m pri hĺbke 13 m. Zatiaľ sa stále jedná o tektonicky narušený okraj masívu s nepotvrdenou náväznosťou na regulérne jaskynné priestory.
Povrchový prieskum masívu Župkovej Magury priniesol objavy nových jaskýň – Kremienkovú (15 m), Tunel pod Magurou (3 m) a v Župkovom vrchu Jaskyňu vyronenej slzy (4 m).
V oblasti Za Skalicou prenikli do neznámych priestorov už F. Skřivánkom zaregistrovanej, ale nepomenovanej lokality, ktorú nazvali Ponor v suchom žľabe (-7 m) a prekopaním hlineného záveru jaskyne Skalica prenikli do nových častí s dĺžkou asi 50 m. Vo svahu masívu Skalica objavili a zamerali jaskyne Tesná (5,5 m), Brlôžtek (4 m), Stodola (7 m), Skalický meander (15 m) a Abri s puklinou (celkovo 12,5 m).
Na planine Horný vrch uskutočnili niekoľko akcií venovaných výkopovým prácam v Ponore pri Mútnej studni s postupom do hĺbky asi 7 m. Na Plešiveckej planine sa zúčastnili vstupu do jaskyne Leontína (výpomoc pri archeologickom výskume).
Na Muránskej planine i na Hornom vrchu úzko spolupracovali s P. Imrichom (SK Šariš).
Ojedinelé akcie uskutočnili v masíve Murovanej skaly a údolia Zlatník (povrchový prieskum), v Licínskej pahorkatine (prieskum jaskyne Pivničná stráň pri Gemerskej Hôrke) a na Galmuse (povrchový prieskum severného úbočia planiny, kde boli objavené 2 jaskynky s dĺžkou do 5 m).
Pomohli na dvoch akciách SK Červené vrchy v jaskyni Tichá (Piu).

Zahraničné cesty
Do doliny Sighiştel v Rumunsku uskutočnili štyri výpravy, kde opäť pracovali v jaskyni Drǎcoaia na rozširovaní neprielezného meandra. Na druhej výprave prenikli do nových priestorov a objavili vyše 500 m chodieb. Počas dvoch výprav v októbri a decembri sa venovali prieskumu a meraniu objavených priestorov. Jaskyňa má k 21.12. 2008 zameranú dĺžku 747 m pri denivelácii 75 m. Na prácach sa zúčastnili aj kolegovia zo SK Šariš (P. Imrich a M. Hajduk) a domáci jaskyniari zo skupiny Speodava Ştei.
Dvaja členovia (V. Papáč a J. Psotka) sa na expedícii Kosovo 2008, ktorú každoročne organizuje SK Červené vrchy, venovali speleologickému prieskumu okolia výveru rieky Biely Drin a meraniu v jaskyni Gryka e Madhe - Velika Klisura. Jeden člen (J. Psotka) sa zúčastnil na výprave do Albánskych Álp, kde sa podieľal na prieskume a meraní jaskyne Shpanik v doline Valbona a poznávaní masívu Maja Hekurave. Výsledky boli publikované v Spravodaji 1 a 3/2008. Traja členovia (M. Gaško, M. Miškov a J. Psotka) sa zúčastnili na expedícii Macedónsko – Jakupica, organizovanej speleologickým klubom Červené vrchy. Hlavným cieľom výpravy bol prieskum jaskyne Slovenská priepasť na Karadžici - Ceki 1 (-524 m).

Prevádzkujú vlastnú internetovú stránku www.drienka.netkosice.sk.

Spracovali: M. Horčík a J. Psotka

Sumár:

Slovensko:
Počet akcií: 42
Počet objavených metrov: 150,5 m
Počet zameraných metrov: 1285,3 m

Rumunsko:
Počet akcií: 10
Počet objavených metrov: 528 m
Počet zameraných metrov: 528 m

Spolu:
Počet akcií: 52
Počet objavených metrov: 678,5 m
Počet zameraných metrov: 1813,3 m