Jaskyňa Dracoaia (Rumunsko, Bihor)
Autor: Vladimír Papáč <papac(at)ssj.sk>, Téma: Zahraničné cesty, Vydané dňa: 16. 10. 2009

Počas tohtoročnej májovej a júnovej cesty do Rumunska sme v doline Sighistel pracovali v jaskyni Dracoaia na rozširovaní úzkych prístupových miest, doliezali komíny a pokračovali v kopaní na konci Korytovej chodby. Pracovali sme aj v jaskyniach Raşuflatorea din Blidarului, Peştera I. din Faţa Ciumǎtcului a Gaura Fetii. V dňoch 9.-12.10.2009 sme uskutočnili už tretiu tohtoročnú cestu do Rumunska v zostave M. Gaško, T. Máté, P. Imrich a V. Papáč. Cieľom bola jaskyňa Dracoaia, kde sme mali v pláne domapovať vylezené komíny a doskúmať Stĺpovú šachtu.

Prvý deň 10.10.2009 meračská skupina P. Imrich a M. Gaško zameriavajú komín nad Rázcestím v dĺžke 60 m, výška komína presahuje 40 m. Najvyššie partie komína končia masívnym závalom tvoreným nekrasovými blokmi, preto boli prieskumné práce v tomto mieste ukončené a komín odstrojený. Druhá skupina Rumun M. Inasel a T. Máté a V. Papáč prechádzajú meandre na konci Korytovej chodby. Strmo stúpajúce meandre, ktoré vybiehajú na viacero smerov sa končia v zúženiach a nekrasovom nadloží. T. Máté vyliezol jednu z vetiev (vetva vpravo) do výšky cca 20 m, kde sa dostal do menšej sienky a konštatoval, že cesta je ďalej uzavretá nekrasovou výplňou a zúženým meandrom. Zároveň upozornil na zaklinené bloky a možnosť ich zosunutia. Prievan v týchto častiach sme nelokalizovali. Nakoniec ešte V. Papáč rozšíril úžiny do týchto meandrov, aby ich bolo možné zamerať. Výsledok tohto prieskumu a mapovania nás utvrdil v tom, že cesta v Dracoaii smerom hore nevedie, pretože sme dosiahli kontakt s nekrasovým nadložím. Druhý deň 11.10.2009 meračská skupina P. Imrich a M. Inasel idú mapovať meandre na konci Korytovej chodby, kde sa im podarí zamerať necelých 30 m. Pre nebezpečné nekrasové bloky nebola horná časť jedného z meandrov domapovaná. Mapovanie aj prieskum tu boli ukončené s konštatovaním, že miesto nemá ďalšiu perspektívu postupu. Celkovo tak polygón jaskyne k 14.10.2009 dosiahol dĺžku 851 m a prevýšenie 101 m. Druhá skupina ide do Stĺpovej šachty. M. Gaško má v pláne prekyvadlovať do meandra oproti nástupu do šachty. Kyvadlo sa mu nepodarí, pretože strhne pri tom veľký kus steny. Ďalej už Maťo vŕta kotvy a lezie klasicky k ústiu meandra. Ten bude dosiahnutý pravdepodobne na ďalšej akcii. Na dne šachty v odtokovom meandri V. Papáč a T. Máté hneď po nalezení konštatujú prievan. Tiborovi sa podarí po dne meandra preplaziť do menšej sienky, na dne ktorej sa nachádza úzke okno so silným prievanom. Vlado najprv rozšíri nástup do meandra a hneď na to aj druhé zúženie na dne sienky. Zostupujme do 4 m hlbokej šachtičky na dne s jazierkom. Z dna šachtičky pokračuje na juh pekne modelovaný horizontálny meander, vysoký cca 2 m a široký 50 cm (viď pamäťový náčrt – kreslil T. Máté). Prieleznosť meandra končí po 10 m, pričom postupu bránia štrkové a piesčité sedimenty premiešané s väčšími kameňmi. Do pokračovania chodbičky vidno 3 m a potom sa chodba lomí doľava. V chodbičke je silný, intenzívny prievan, porovnateľný s prievanom vo Vstupnej úžine. Je to teda najnádejnejšie miesto v celej jaskyni a pravdepodobne kľúč do ďalších prieskumov jaskyne. Výškovo sme klesli cca 7 m od dna Stĺpovej šachty, nachádzame sa teda približne 5 výškových metrov nad úrovňou Vstupnej chodby Dracoaie. Začali sme na tomto mieste kopať sedimenty, vyhĺbili sme nástup do chodbičky, urobili priestor pre ďalšiu robotu a pre nedostatok náradia (bandaska, lopatka) sme práce nateraz ukončili.

Dracoaia - Stĺpová sieň - dno

Powered by Zoomify