Rumunsko - pohorie Bihor – jaskyňa Dracoaia
Autor: Vladimír Papáč <papac(at)ssj.sk>, Téma: Zahraničné cesty, Vydané dňa: 27. 09. 2010

Od októbra 2009, kedy bol objavený odtokový meander na dne Stĺpovej šachty, sme v jaskyni Dracoaia uskutočnili 11 akcií.

Počas piatich tohtoročných výjazdov do Rumunska (február, máj, júl, august a september) sme pracovali hlavne v odtokovom meandri Stĺpovej šachty. Na tomto mieste sme prehlbovali úzky meander so silným prievanom. Práce zahŕňali najmä kopanie zavodnených sedimentov, ručné čerpanie vody, náročný transport vyťaženého materiálu a rozširovanie prístupových miest. Na augustovej akcii (19.8. – 22.8. 2010) sa užším členom podarilo preliezť komplikovaným 30 m dlhým meandrom (tzv. Krutý kanál) a preniknúť do významného pokračovania jaskyne.

Dracoaia - Krutý kanál

Krutý kanál - čerpanie, foto: Tibor Máté

Powered by Zoomify

Nové priestory majú charakter mohutnej meandrovitej chodby s výškou 20 m a šírkou 3 - 5 m. Chodba pokračuje na dva hlavné smery (prítok a odtok) a preteká ňou aktívny tok. Na hlavnú chodbu sa napája aj bočná stúpajúca chodba. Prejdených bolo zatiaľ 250 m nových objavov, chodby voľne pokračujú ďalej. Počas septembrovej akcie (16.9. – 19.9. 2010) bol prekopaný odvodňovací jarček na odtok vody z jazera, ktoré nám stále zaplavovalo časť Krutého kanálu a rozšírené boli prístupové miesta v jaskyni.
Na prácach v odtokovom meandri pôsobili: I. Balciar, P. Branescu, I. Demeter, M. Gaško, M. Inasel, P. Imrich, F. Majerníčková, T. Máté, M. Miškov, V. Papáč, A. Popa a J. Psotka (Speleoklub Drienka, Šariš, OSS Rimavská Sobota a Speodava Ştei).