Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/sites/drienka.netkosice.sk/drienka.netkosice.sk/subdomains/www/html/myweb.php on line 65

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/sites/drienka.netkosice.sk/drienka.netkosice.sk/subdomains/www/html/myweb.php:65) in /var/www/sites/drienka.netkosice.sk/drienka.netkosice.sk/subdomains/www/html/myweb.php on line 187
SK DRIENKA
Správa o činnosti SK Drienka za rok 2010
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Výročné správy, Vydané dňa: 12. 04. 2011Muránska planina: V severovýchodnom výbežku Muránskej planiny zamerali jaskyne: Medvedia (60 m), Jedličková (37 m), Komôrka (6 m), U zlomu (5 m) a Studená (7 m). V spolupráci s P. Imrichom (SK Šariš) pokračovali v meraní jaskyne Homoľa. Aktuálna zameraná dĺžka je 1658 m a denivelácia 51 m. Sondovali vo vykopanej plazivke nad posledným známym úsekom riečiska a v odtokovom kanáli za Trojúžinou. Preskúmali Priepasť v Homoli. Povrchový prieskum masívov Župkova Magura, Homoľa a Skalica vykonávali za účelom zamerania polohy vchodov jaskýň s GPS.
Čierna hora: V krase Malého Ružinka pokračovali v inventarizačnom speleologickom prieskume. Zaevidovali niekoľko známych, ale neregistrovaných jaskýň (Suchá, Veveričková, Bloková, J. v abri) a našli nové malé jaskyne (Malý hrad, J. pod Malým hradom, Červený komín, J. nad červeným komínom, Bobošova, J. nad Zákrutovou, J. pod suťoviskom). Celkovo tu evidujeme 44 lokalít. V Čiernej hore sa venovali aj prieskumu Zikmundových jaskýň. Sondovali v Márnici a v Líščej jaskyni. V masíve Bielej skaly našli J. pod lipami.
Volovské vrchy: V krase Murovanej skaly sondovali v Jaskyni nad kameňolomom. Jaskyňu zamerali v dĺžke 65 m. Našli nové jaskyne (Lipová, Priepasť pod hrebeňom, Plažinova). Pri povrchovom prieskume Folkmarskej skaly našli menšie jaskyne (Muchotrávková, J. v skale, J. na skale 2 a 3, Lavicová, J. so zrkadlom, J. nad prahom).

Zahraničné cesty
V roku 2010 realizovali celkovo 6 výjazdov do Rumunska (február, máj, júl, august, september, december). Pracovali hlavne v jaskyni Dracoaia na rozširovaní úzkeho meandra s prievanom na dne Stĺpovej šachty. Na tomto pracovisku uskutočnili 8 akcií zameraných na čerpanie, kopanie sedimentov, transport vyťaženého materiálu, budovanie hrádze, rozširovanie prístupových miest a mapovanie. Po úvodných ťažkostiach so zatápaním pracoviska, počas roka prekopali úzky prielez, ktorý bránil plynulému odtoku vody. V auguste sa T. Mátému podarilo preliezť komplikovaným 50 m dlhým meandrom a objaviť významné pokračovanie jaskyne. Nové priestory majú charakter meandrujúcej chodby s výškou 20 m a šírkou 3-5 m. Prejdených bolo zatiaľ 250 m, chodby voľne pokračujú ďalej. V prieskume nových častí jaskyne budeme pokračovať v roku 2011 po spriechodnení úzkeho meandra. Na akciách spolupracovali s miestnymi jaskyniarmi so speleoklubu Speodava Ştei, a s niektorými členmi Speleoklubu Šariš, Červené vrchy a OS Rimavská Sobota. Po jednej akcii odpracovali aj v jaskyni Peştera de la Varniţa v doline Valea Mare a v jaskyni Peştera I. din faţa Ciumǎtcu v doline Sighiştel. Exkurzne navštívili jaskyne Secǎtura a Fânaţe v doline Bulzului.

Spracovali: J. Psotka, V. Papáč a T. Máté

Sumár:

Slovensko:
Počet akcií: 38
Počet objavených metrov:
Počet zameraných metrov: 211 m
Rumunsko:
Počet objavených metrov: 250 m