Turkey istanbul Sisli Escorts
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Výročné správy, Vydané dňa: 09. 05. 2013

Yes, we can make all your wishes come true with Şişli Escorts. Are you looking for escorts in Şişli? Then you are in the right place. We are proud to offer our clients the opportunity to meet the most prestigious şişli escort in Şişli. We are known for creating extraordinary experiences. Therefore, you do not need to consider any doubts or concerns when contacting us. We can easily help you find the best escorts in town.

V Slovenskom krase pokračoval sľubný prieskum, prolongácia i dokumentácia lokalít s možnosťou prieniku do viacerých vytypovaných a rozpracovaných jaskynných systémov. V rámci Slovenského krasu sme najviac hodín odpracovali v SG-ponore, Milade, lokalitách okolo Milady, Malej mestskej priepasti, Ordone, Východnej Ardóčke. Vykonala sa revízia a úprava vchodov v SG-ponore, Kečovskej vetve I a v 41-ke. V Milade, Bezodnej Ľadnici, Jaskyni na Kečovských lúkach sme vykonali revíziu priebehu jaskyne. Okrem toho sme vykonali desiatky prieskumných povrchových akcií, ktoré viedli k následnému objaveniu nových perspektívnych lokalít.
Na Plešiveckej planine sme sa venovali prieskumu a dokumentácii jaskyne Prievanová diera objavenej na jeseň 2011. Počas piatich akcií boli domerané všetky objavené priestory a jaskyňa dosiahla dĺžku 770 m a hĺbku 86 m. Pracovali sme sa aj na spriechodnení viacerých nepríjemných miest jaskyne a vystrojení dvoch úsekov oceľovými stúpačkami. Na dne jaskyne sme do konca roka 2012 uskutočnili asi 5 akcií, kde sme rozširovali perspektívnu odtokovú Temnú puklinu s postupom asi 8 m dopredu.

V roku 2012 sme v jaskyni Drǎcoaia (Rumunsko, pohorie Bihor) uskutočnili 8 akcií, na ktorých sa podieľalo 8 jaskyniarov z dvoch speleologických klubov (Speleo Drienka a Speleo Šariš). Podarilo sa nám zamerať 271 m priestorov objavených ešte v roku 2011. Ostalo ešte cca 200 m nezameraných priestorov. Na začiatku roka 2012 sme sa venovali hlavne prieskumu Krkahájov a lezeniu v Kaňone. Prieskum týchto priestorov však nepriniesol očakávaný výsledok, tak sme svoju aktivitu koncentrovali na podľa nás perspektívnejšie miesto v závere Sádrovcovej chodby. Postúpili sme tu kopaním v zanesenej chodbe s prievanom o 9 m dopredu. Jaskyňa Drǎcoaia dosahuje k 31.12. 2012 dĺžku 1715 m pri prevýšení 107 m. Exkurzne sme navštívili jaskyňu Meziad a počas letnej akcie sme rekognoskovali aj terén na sedle Varasoaia (Padis).

Správu napísali: J. Heteši, V. Papáč a J. Psotka Yes, we can make all your wishes come true with Şişli Escorts. Are you looking for escorts in Şişli? Then you are in the right place. We are proud to offer our clients the opportunity to meet the most prestigious şişli escort in Şişli. We are known for creating extraordinary experiences. Therefore, you do not need to consider any doubts or concerns when contacting us. We can easily help you find the best escorts in town.