Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Z histórieRok 1996
Všetko začína, keď Gabriel Lešinský nastupuje do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva ako speleológ a vyberá si ako svoj pracovný rajón jaskyniarsky raj - planinu Dolný vrch v Slovenskom krase. Na tomto čarokrásnom, tajomnom a unikátnom krasovom území mu pri dokumentačných prácach pomáha kamarát Maroš Chovanec, s ktorým už predtým vykonávali batracho-herpetologický prieskum na východnom Slovensku. Hneď prvá spoločná akcia v apríli prináša úspechy - vo svahoch objavujú doteraz neznáme jaskyne: Šikmú jaskyňu, Nábojovú jaskyňu, Prieleznú jaskyňu a niekoľko ďalších. V máji nachádza Gabo perspektívne miesto a s Marošom začínajú otvárať budúcu Lácovu priepasť a na svoj osud čaká i Priepasť Hlinoš. Zanedlho sa k tandemu pripája Marošov priateľ Martin Horčík, s ktorým už predtým absolvovali niekoľko pirátskych akcií po známych jaskyniach v Slovenskom krase (Majkova, Zbojnícka, Marciho), jaskyniach v Ružínskom krase a iných. Väčšinou ich lokalizovali podľa turistických máp v mierke 1:50 000, čo sa odrazilo aj na pomere lokalít nájdených a nenájdených. Po čase Martin "prináša" aj svojho brata Františka Horčíka. Vzniká jadro budúcej skupiny.
Nevenujeme sa len exkurznej činnosti, ale prečesávame svahy i plošinu Dolného vrchu a taktiež severozápadnú časť Silickej planiny. Začíname uvažovať o oficiálnom klube a zháňame ďalších ľudí. Pristupujú: Ing. Juraj Sýkora, Jozef Čepela, Albert Ščavnický, Jana Toldiová, Martina Jonásová a Peter Rajczy. Ďalší sa rozhodujú. Hoc´ po všelijakých zdrapoch papiera, ale z prvých "akcií" vzniká prvá dokumentácia (čo teraz nadovšetko oceňujeme).

Rok 1997
Významný objavný rok, kedy sa zomlelo mnoho dôležitých udalostí. V januári zakladáme Speleoklub Košice pri SMOPaJ a vydávame i prvé (a zatiaľ posledné) číslo vlastného bulletinu. Po čase padá rozhodnutie vstúpiť ako klub do Slovenskej speleologickej spoločnosti. Gabo s Ferom vymýšľajú názov klubu, pripravujú dokumentačné formuláre, Fero navrhuje aj logotyp klubu. Na 13. VZ SSS dňa 4.4.1997 bolo schválené naše členstvo v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Názov klubu Drienka bol zvolený podľa plodu rastliny, typickej pre krasovú krajinu. V tuhej zime prečesávame svahy a objavujeme Zimnú jaskyňu, Svedeckú jaskyňu a Jaskyňu Prastarý výver, ktorá sa stáva najväčšou (37 m) horizontálnou jaskyňou na slovenskej strane planiny a zároveň najzachovalejšou starou riečnou chodbou s významnými archeologickými nálezmi z obdobia kyjatickej kultúry, mladšej doby bronzovej (cca 1000 rokov p. n. l.). Jaskyňu sa pokúšame prolongovať, avšak bezvýsledne.
Gabo s Ferom a Martinom v januári v príšerných podmienkach pracujú na otvorení depresie Hlinoš. Diera je na svete a ešte netušíme, že sa stáva najhlbšou jaskyňou spomedzi vyše sto ďalších na Dolnom vrchu ! Potvrdzuje sa to v máji: Priepasť Hlinoš má hĺbku 105,4 m. Prekopávajú aj Lácovu priepasť (-49,7 m). Vzápätí z ďalšej iniciálnej depresie vykopávajú Klenovu priepasť (-30 m). Všetky priepasti v dňoch 5.-7. mája zameriavajú pod vedením Petra Holúbka - vynikajúceho slovenského jaskyniara, ktorý sa už v januári stal krstným otcom Drienky. Začínajú sa objavovať prvé články "Drienkovcov" v Spravodaji SSS. Berco s Jožom vykopávajú druhú najväčšiu horizontálnu jaskyňu s krásnou výzdobou - Veľkonočnú jaskyňu. Do klubu prichádza občasná, avšak silná pomoc - Róbert Staňo. Klub posilňuje Gabova kolegyňa, banská meračka, Darina Vacková a jej syn Dušan Vacek, z rôznych príčin odchádza Jana, Martina a Peter. Drienka má za rok na konte 105 pracovných akcií a patrí medzi najaktívnejšie kluby na Slovensku. Hlinoš sa radí k významným objavom na Slovensku. Svetlo sveta uzrel vďaka Gabovi pojem "iniciálna depresia", ktorý označuje doteraz nepovšimnutý prvok v krasovom reliéfe. Výkopom je ju možné premeniť na priepasť, pričom nejde o prepadlisko. Klub sa aktivizuje v rámci vystúpení v televízii, rádiach i novinách.

Rok 1998
Kopeme intenzívne vo Vykopanej priepasti, kde prerážame, no postupujeme len o 2 metre, nachádzame ďalšie perspektívne lokality a kope sa ešte viac. Maroš s Martinom objavujú Priepasť Gabriela (podľa Marošovej priateľky) na Silickej planine, Suchú priepasť a viaceré svahové jaskyne. Zameriavame jaskyne v Merníckej pahorkatine, ktorá doteraz nefigurovala medzi krasovými územiami Slovenska, a tak obohacujeme Slovensko i takto - po stránke speleologickej. Do klubu prichádza Tibor Máté, zdatný to budúci 15-ročný mapér a objaviteľ viacerých lokalít na Plešiveckej planine, ktorý prináša Martina Podolinského. Prolonguje sa Hlinoš II. Klub pracuje v pomerne ustálenom zložení aj v iných geomorfologických celkoch (napr. Čierna hora, Jasovská planina). Gabo sústavne sleduje netopiere, obojživelníky i vtáky v jaskyniach a priepastiach. Spolupracujeme i naďalej s českými jaskyniarmi, ktorí na Dolnom vrchu dokumentujú a objavujú jaskyne už 35 rokov. Tibor objavuje spolu s členmi zo Speleo Rožňava Novú Muflóniu priepasť na Plešiveckej planine. Pre SK Neandertál zameriavame Mníchovu dieru.
Za rok 1998 máme takmer 150 akcií, stovky zameraných a desiatky objavených metrov. V novembri nám na zákernú chorobu zomiera vo veku 23 rokov výborný kamarát a priateľ, spoluzakladateľ Drienky, Maroš Chovanec. Len ťažko sa s touto stratou vyrovnávame a jeho smrť nás ešte viac sceľuje. Priepasť (Maroš), ktorú sme vykopali v deň oznámenia jeho smrti na Silickej planine, pomenúvame po ňom. Gabriela a Maroš tak navždy ostávajú spolu aspoň na planine...

Rok 1999
Kopací rok. Prolongačné práce sa zintenzívňujú. Na Silickej planine objavujeme Priepasť Polyfemova diera, začíname makať na senilnej Kuvičkovej priepasti, pričom mapujeme stratigrafiu zátky, mapujeme svahy a vyvieračky Silickej planiny a nachádzame niekoľko "stratených" jaskýň. Po troch rokoch sa nám podarí po neuveriteľnom boji preraziť do našej Priepasti Troch (-35,1 m, dl. 100 m), tiež na Silickej planine. Na jar mapujeme všetky krasové pramene na Dolnom vrchu a miesto 9-tich doteraz známych sa ich počet vďaka nám zvyšuje na 22 ! Obrovský nápor ľudských i vôľových síl venujeme trom lokalitám na Dolnom vrchu, cez ktoré sa nám možno podarí dostať sa prvýkrát do hydrografického systému planiny na slovenskej strane tohto územia. Indície sú obrovské, úspechy čiastkové. Nepoľavujeme. Tibor so Speleo Rožňava objavuje a mapuje významnú Veľkonočnú priepasť na Plešiveckej planine a pomáha komplexne spracovať obrovské územie tejto planiny. Mapuje, kope a zasa mapuje. V prestávkach si odskakujeme na Jasovskú planinu, kde chlapci pomáhajú Gabovi dokumentovať pre SMOPaJ lokality. I tam nachádzame nové jaskyne. V Priepasti Hlinoš objavujeme nové priestory. Česi zatiaľ pokorujú Hlinoš Natrhnutou priepasťou, ktorá už má -112 m ! Po troch rokoch sa konečne prekopávame do pravdepodobne druhého vchodu vertikálneho systému Hlinoš - Priepasti Zuzana. Do klubu prichádza Martin Gaško a privádza i ďalších záujemcov. Hneď pomáhajú kopať. Objavujeme geneticky významnú Brečtanovú priepasť na Dolnom vrchu. V Čergove k zatiaľ jedinej lokalite pripájame zmapovanie 7 ďalších pseudokrasových jaskýň. Zúčastňujeme sa seminárov, konferencií, speleomítingov a publikujeme. Akcií je za rok 1999 vyše 200 (!), čo takmer nemá v posledných rokoch obdobu na Slovensku. Snáď sa to prevalí s adekvátnymi výsledkami v novom roku, ak "Duch Dolného vrchu", náš patrón, dá...

Rok 2000
Počas Veľkonočných sviatkov objavujeme na Silickej planine významnú Jaskyňu Drienka. Ide o senilnú ponorovú jaskyňu, v ktorej sme dosiahli hĺbku 84 m. Zameraný polygón má 320 m. Do klubu pristupujú Jozef Psotka a Vladimír Papáč. V Priepasti Hlinoš objavujeme cca 50 m nových priestorov v zadných častiach. Tibor zdoláva úžinu na dne priepasti a meandrujúcou puklinou dosahuje hĺbku cca 110 m. Spolupráca s novovzniknutou skupinou Minotaurus z Rožňavy na Plešiveckej planine prináša výsledky v podobe prehĺbenia Novej Muflónej priepasti na -88 m, objav Zakliatej priepasti (-72,3 m) a objav nových priestorov v Jašteričej priepasti (-51,5 m, dĺžka 203 m). Na Koniarskej planine zameriavame z väčšej časti Gemerskoteplickú jaskyňu (zatiaľ cca 400 m). Na Silickej, Plešiveckej a Koniarskej planine venujeme veľkú pozornosť prieskumu svahov, objavujeme a dokumentujeme viacero menších, no zaujímavých jaskýň. Gabo, Tibor a Maťo Gaško sa stávajú na chvíľu súčasťou filmového štábu STV a pomáhajú pri nakrúcaní dokumentu "Až na dno priepasti". Nakrúcanie prebieha v Jaskyni Drienka na Silickej planine, priepastiach Márnica a Priateľ na Dolnom vrchu, ako i na povrchu planín Slovenského krasu. S týmto dokumentom sa zúčastňujeme 18. Medzinárodného filmového festivalu horských a dobrodružných filmov v Torello v Španielsku.

Rok 2001
Počas roka pokračoval prieskum severného svahu Silickej planiny, ktorého výsledkom bolo objavenie a zdokumentovanie viacerých neznámych jaskýň a jednej priepasti. Tibor Máté pokračoval s bratrancami Zolim a Attilom Jergovcami (Speleoklub Minotaurus) v zameriavaní náročnej Gemersko-teplickej jaskyne, ktoré je už takmer pri konci. V priepasti Hlinoš (Dolný vrch) sa nám cez okno v Bielej šachte podarilo objaviť asi 40 metrov nových priestorov. Na Dolnom vrchu sme objavili svahovú priepasť Poroňa s hĺbkou síce len 7 metrov, ale s prekrásne tvarovanými výčnelkami masívu. Gabo a Tibor sa zúčastnili Speleomítingu vo Svite, kde prezentovali činnosť klubu nástenkou, ktorej náplňou bola minulého roku objavená jaskyňa Drienka na Silickej planine. Piati členovia - Vlado Papáč, Jožo Psotka, Fero Horčík, Tibor Máté a Maťo Gaško - uskutočnili dvojtýždňovú poznávaciu výpravu na planinu Padiš v Rumunsku, počas ktorej návštívili viacero atraktívnych miest i jaskýň tejto civilizáciou takmer nedotknutej oblasti.

Rok 2002
Sondážne práce sme vykonávali na viacerých lokalitách na Dolnom vrchu i Silickej planine s čiastkovými úspechmi. Najväčším úspechom bol prienik do priepasti Zuzana, ktorý by sa bez výdatnej pomoci Peťa Holúbeka, Mira Kováčika a Pavla Procházku zo SK Nicolaus asi nekonal. Vďaka !
Bolo ukončené zameranie Gemersko-teplickej jaskyne, z ktorej Tibor Máté okamžite vyhotovil. Tú sme prezentovali na Speleomítingu, ktorého sa okrem Tibora zúčastnili aj Vlado, Jožo, Gabi a bratia Horčíkovci. Pôsobnosť klubu sme v uplynulom roku rozšírili aj na oblasť Župkovej Magury na Muránskej planine, kde sme spolupracovali s členmi Speleoklubu UK Bratislava a SK Muránska planina. Hlavným objektom nášho záujmu sa stala Ladzianskeho jaskyňa, kde sa nám podarilo preniknúť do nových priestorov. V oblasti sme vykonávali aj povrchový prieskum a lokalizovali sme viacero neznámych jaskýň. V založenej tradícii návštev Rumunska pokračovala v lete dvojtýždňovou, turisticky ladenou výpravou, trojica Vlado, Jožo a Fero. Na jesennú týždňovku pribrali aj Tibora a Martina. Táto výprava bola ladená pracovne. Pracovali sme v jaskyni Dracoaia, kde sa nám podarilo objaviť neveľký nový priestor.

Celý článok | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Rumunsko 2005
V doline rieky Crisul Pietros neďaleko ústia kaňona Jghiabului, foto: J. Psotka
zobrazení: 2217
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.