Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Depresia v krase - inšpirácia pre nespokojných

Vydané dňa 20. 02. 2006 (Počet prečítaní: 2838)

Ako takmer každý jaskyniar, ktorý sa pohybuje na území Slovenského krasu, i ja som si všimol viac, či menej nápadné depresie približne okrúhleho prierezu (s priemerom od 1-3 m) a lievikovitého profilu - tzv. prepadliny, prepadliská, iniciálne depresie, začínajúce priepasti, neotvorené priepasti, či jednoducho "jamy" alebo "diery".
Na planinách sa to nimi len tak hemží. Nemám v úmysle špekulovať nad terminom technicom pre tento možno nenápadný, ale často veľmi významný prvok krasového reliéfu. Nakoniec, s explicitným zaradením, pomenovaním a funkčným ohodnotením tohto fenoménu som sa zatiaľ v literatúre nestretol. Spomína sa však v súvislosti s objavmi nových lokalít. Rád by som som sa podelil o svoje skúsenosti s ním. Otváranie takýchto depresií a ich premena na pekné vertikály má v Slovenskom krase vďaka prirodzeným procesom mnohotisícročnú tradíciu. Dá sa povedať, že priepasti sú ako ľudia - rodia sa, starnú a zomierajú. Mnohé driemu skryté pod povrchom ako dieťa v tele matky a na svet(lo) ich privdie príroda, alebo ich "odrodia jaskyniari". Hlavne o maďarských speleológoch sa traduje, že na Dolnom vrchu priepasti priam vyrábajú. Aj v našej partii sme okúsili pocit pôrodníkov a že novonarodených "detí" nepribúda geometrickým radom, to si vysvetľujem existenciou niekoľkých fígľov:
 • Fígeľ č. 1. Z hľadiska neurčiteľného množstva práce sú tieto depresie príliš nevábne až "neperspektívne"
 • Fígeľ č. 2. Nie každá depresia je novou priepasťou
 • Fígeľ č. 3. Ak je, tak ústie nemusí byť prielezné
 • Fígeľ č. 4 Systém "Radšej si pôjdem zaliezť"
K fígľu č. 1. môžem povedať, že moja osobná skúsenosť je od cca 2 minút (Komínovitá priepasť Zuzana) do 5 akcií (Priepasť Hlinoš) a to hovorím o pozitívnom výsledku práce v piatich prípadoch. K fígľu č. 4 niet čo dodať. Fígeľ č. 2. resp. 3. robí jaskyniarskemu entuziazmu najviac problémov. Predpokladám, že všeobecne je možné stretnúť sa o. i. s týmito genetickými typmi depresií:
 1. krasové
  • primárne uzavretá priepasť (zrútený prekorodovaný strop; Lácova priepasť, Priepasť Hlinoš - Dolný vrch, Szálasi II. - Silická planina)
  • sekundárne uzavretá priepasť (druhotne zavalená resp. zanesená už predtým otvorená priepasť; Východná priepasť - Dolný vrch)
  • umelo zakryté a v zápätí zanesené ústie priepasti (predpokladané)
  • neprielezné pukliny (Kostkova priepasť - Dolný vrch)
  • v celom profile zanesené vertikálne kaverny (Prútiková priepasť - Dolný vrch)
 2. prirodzené nekrasové
  • depresia po vývrate stromu
 3. animálne
  • predovšetkým nory líšok a jazvecov
 4. antropogénne
  • vápenky (Slovenský kras všeobecne)
  • materiálové jamy (Dolný vrch)
  • zákopy (Slovenský kras všeobecne)
  • prieskumné (?) šachty (Horný vrch)
(Pripomínam, že skúsenosť je empirická a uvedené členenie v rámci bodu 1. môže byť zavádzajúce už len vzhľadom na to, že existujú viaceré teórie o vývoji priepastí. Napr. teórie, ktoré rozviedli Maďari Kósa (1971) a Müller et Sárváry (1971) sú vzájomne antagonistické.)
V teréne je mnohokrát náročné správne identifikovať pôvod depresie a teda priradiť jej stupeň perspektivity (dá sa vykopať i neexistujúca priepasť). Dôležité je poobzerať sa vôkol, pretože vyvrátené stromy sa často rozpadnú skôr ako sa zanesie jama po vývrate a tak isto staré, zubom času nahlodané vápenky pôsobia vyslovene mätúco. V zásade platí, že depresia musí byť voči terénu nevyvážene negatívna t.j. pri obryse ústia by nemal byť val (prítomný v prípade vápenky, zákopu, nory, vývratu a pod.). Ako totiž logika káže, pôvodná výplň krasových depresií by mala miznúť splavená v podzemí. A ak aj logicky, či intuitívne "kopneme v tej správnej diere", nemusíme mať vyhrané. Depresie s priemerom viac ako 2,5 m a hĺbkou viac ako 1 m nám zväčša dajú zabrať a dá sa počítať, že zátka bude slušná a treba sa modliť, aby nebola balvanovitá. V priemere majú takéto zátky mocnosť cca 2-5 m napr. Slnečná priepasť, Pňová priepasť, Priepasť Hlinoš - Dolný vrch). Skúsenosť českých jaskyniarov na Dolnom vrchu je dokonca až 7 m. Závisí to od svetlosti vstupnej šachty a jej priebehu, čo sú faktory skutočne nevyspytateľné.
Depresie s priemerom menším ako 1,5 m a hĺbkou do 0,5 m môžu prekvapiť úzkym, v horšom prípade až neprielezným ústím (Priepasť Troch - Silická planina; Bábková priepasť, Klenova priepasť - Dolný vrch), avšak sú kôli časovej náročnosti pomerne radostne prijímané (od 1-3 hod.). Zdá sa, že medzi priemerom a hĺbkou depresie na jednej strane a svetlosťou potenciálneho vertikálneho priestoru vo vstupnej časti na strane druhej existuje priama úmernosť (Priepasť Hlinoš, Chvostova diera - Dolný vrch).
Potiaľ moja skúsenosť, ktorá má však od tvrdenia ešte veľmi ďaleko. Príkladom nevyspytateľnosti bola napríklad málo vyvinutá zahlinená depresia (priemer cca 1m a hĺbka cca 0,3 m), pod ktorou sa ukrývalo skalnaté ústie priepasti (založené na krížení puklín) s rozmermi 2 x 1m, ktoré si kaverna zachováva viac-menej až do hĺbky 4 m (Prútiková priepasť). Osobitým príkladom sú aspoň vo vstupných častiach neprielezné kaverny, často aj značnej hĺbky; napr. komíny, pukliny (Komínovitá priepasť Zuzana, Kostkova priepasť - Dolný vrch) Ideálna depresia krasového pôvodu pre objav by teda mala mať priemer aspoň 2 m, sklon svahov 45° a hĺbku aspoň 0,8 m.
Je otázne, nakoľko sa dajú zovšeobecniť uvedené prípady, ale predpokladám, že za priaznivých okolností (samozrejme po správnej identifikácii) môže byť úspešnosť 80 %. Tých 20 % pripisujem nesprávnej identifikácii, neprieleznosti, extrémnej náročnosti obnaženia, resp. iným nepriaznivým okolnostiam. Z pomôcok, ktorými si napodiv uľahčujeme v teréne situáciu, môžem uviesť tieto:
 1. zimná - z vytipovaných depresií vhodných rozmerov odstránime hrabanku a v zime sledujeme, či sa na jej dne v snehu neprejaví "výduch". Ak sa prejaví, istota, že ide o neotvorenú vertikálu je 100 %-ná. Lokalita Pavlovská (Dolný vrch) je výnimkou, ktorá potvrzuje pravidlo. Pripomínam, že 105,4 m hlboká Priepasť Hlinoš mala výduch veľký ako malíček...
 2. stromová - ako vyplýva z niektorých náčrtov, často v iniciálnych depresiách figuruje strom. Nejde o náhodu. Vzhľadom na to, že vychlípeniny rhizodermy koreňovej sústavy stromov absorbujú zrazenú vzdušnú vlhkosť i vo voľných priestoroch (je to pre ne výhodnejšie ako predierať sa k vode v drobných puklinách v masíve), poslúži strom často ako doplnkový indikátor - zvýši pravdepodobnosť prítomnosti voľných priestorov.
 3. batrachologická - empirická a vzhľadom na biológiu amfíbií i logická skúsenosť hovorí (hlavne v zimnom období bez snehu), že ak nájdete na dne depresie v hrabanke zimujúcu žabu, môže tam byť priepasť. Obojživelníkom ako ektotermným stavovcom stačí na úspešné prezimovanie tepelné rozmedzie vytvorené vďaka "dýchajúcej" priepasti, i keď sa tento teplotný gradient ináč na povrchu neprejavuje, resp. prejavuje sa málo. Je zaujímavé, že z 5-ich pozitívne otvorených deperesií 3 boli zimným úkrytom pre ropuchu obyčajnú resp. skokana štíhleho v rádovo centimetrovej vrstve hrabanky! Bolo by špekuláciou uvažovať nad tým, či tieto refúgiá vyhľadávajú aktívne, alebo ide len o náhodu. Samozrejme, táto pomôcka je bez záruky.
Ostatne, zaujímavé situácie môžu nastať i v prípade horizontálnych jaskýň. Na záver uviesť príklad, keď vysoká miera entuziazmu knokautuje takmer ideálny stupeň subjektívnej neperspektivity. Z diery veľkosti ľudskej päste a dĺžky cca 0,8 m pod skalnou stenou vo svahu je dnes po sotva piatich pracovných akciách vďaka dvom optimistom z SK Drienka - Jožovi a Bercovi - krásna jaskyňa s rozprávkovým dómom so stropom posiatym takmer 0,5 m dlhými brčkami. Okrem iného tento prípad dokazuje, že v krase je všetko možné a "ciťák" má častokrát naozaj opodstatnenie. Pre kumšt otvárania depresií to platí dvojnásobne.

Literatúra

Záznamy Batracho - Herpetologickej Asociácie, Košice, 1997
Pracovné dokumentačné formuláre, SK Drienka, Košice, 1997

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Rumunsko 2001
Asi 40 m vysoká jaskynná chodba spájajúca hlavný otvor jaskyne Cetatile Ponorului so susedným 100 m hlbokým závrtom, foto: T. Máté
zobrazení: 1953
.: Počítadlo :.
escort gerçek escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort sivas escort şırnak escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adıyaman escort afyon escort balıkesir escort samsun escort diyarbakır escort
Gold
gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.