Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Nové lokality Plešiveckej planiny - 4. časť
Tibor Máté - Zoltán Jerg

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 1607)


Kapsa pri Peňažnici (PP-176)
Malá kaverna v okolí Slaveckého salaša bola objavená a preskúmaná J. Stankovičom dňa 12.9.1998 počas povrchového prieskumu.
Lokalita sa nachádza cca 120m na JV od jaskyne Ivanova peňažnica, resp. cca 200 m na J od Škrapovej priepasti. Malé ústie so zaklineným blokom je situováne na S hrane veľkého závrtu s hustým lieskovým porastom. Nadmorská výška: 637 m n. m. Vchod (1 x 0,5 m) vedie malým skokom do sieňky s pôdorysným rozmermi 3 x 1,5 m. Steny sú pokryté sintrovými nátekmi a pizolitmi. Hĺbka jaskyne: - 2 m.
Prebitá diera (PP-177)
Lokalita bola objavená V. Kóňom a J. Stankovičom dňa 12. 9. 1998. Vtedy vchod tvorila úzka puklina široká 10 cm. Objavitelia vchod zaregistrovali a o týždeň (20. 9. 1998) spriechodnili. Prenikli však len do 3 m hlbokej vertikálnej dutiny na dne s hlinitými sedimentami, kde sondovať nemalo žiadny význam.
Jaskyňa sa nachádza cca 150 m na J od predošlej; v nadmorskej výške 635 m n. m. na hrebeni medzi 3 závrtmi.
Prielezná priepasť (PP-179)
Počas povrchového prieskumu v okolí Slaveckého salaša bol T. Mátém dňa 30. 10. 1998 nájdený asi 0,4 m široký pokles. Objav novej lokality spočíval vo vytiahnutí 2 kameňov z ústia a takto bola nová diera "vyrobená" za cca 60 sekúnd.
Lokalita sa nachádza cca 200 m na Z od Prebitej diery na V hrane mohutného závrtu v nadmorskej výške 652 m n. m.
Vchod (0,4 m) padá sotva 0,3 m širokým extra úzkym komínom do malej "sieňky". Odtiaľ klesá plazivka na dno jaskyne. V hlinitej pokrývke dna je vyformovaná malá depresia s priemerom 0,5 m. V čase prvozostupu bolo dno prepadnuté a v hline vodou vymodelovaný otvor padal priepasťou hlbšie. Po chvíľke sondovania sa však celá depresia zavalila a ďalšie kopanie pre zlý prístup nebolo efektívne.
Novoročná priepasť (PP-188)
Dňa 18. 8. 1998 počas povrchového prieskumu bola T. Mátém lokalizovaná lievikovitá depresia s priemerom 2,5 m hlboká cca -0,7 m. Ihneď bola zaregistrovaná ako perspektívna lokalita. V zime 1999 sme v nej objavili 2 výduchy (priemery: 0.3 resp. 0,1 m). Koncom januára sme depresiu za 1 akciu prekopali. Mocnosť hlinito-balvanitej zátky bola len 1 m. Nachádza sa v strednej časti planiny, asi 400 m na VSV od Zákrutovej priepasti PP-49. Ústie (1,5 x 1 m) je situované do S svahu plytkého závrtu s kótou 607 m n. m.
Priepasť pozostáva z 2 menších kolmých stupňov navzájom prepojených šikmým hlineným svahom. Steny sú pokryté nánosmi hliny. Ide o inaktívny ponor s korozívne modelovanými stenami a minimálnou výzdobou. Prvý stupeň (-6,5 m) je puklinovitého profilu, vytvorený na poruche SV/JZ. Druhý stupeň (-5,5) je zhruba kruhového prierezu s priemerom 1,5 m. Z dna vedie úzky prielez do pukliny Z/V s peknou sintrovou výzdobou. Dno tvorí lepkavá hlina a suť. Celková hĺbka priepasti je - 19,3 m.
Pavúčia jaskyňa (PP-189)
Puklinovú jaskynku s vchodom pod S hranou väčšieho škrapovitého závrtu v J cípe Lizákovej lúky (cca 350 m na SZ od Diviačej priepasti PP-27) objavil J. Stankovič v lete 1998 počas povrchového prieskumu. Lokalitu preskúmali T. Máté a A. Jerg 4. 1. 1999.
Priepasť Kablutka (PP-193)
Dňa 7. 5. 1999 cestou k Veľkej Salanke PP-11 bolo úplnou náhodou objavené Z. Jergom objavené plytké (-0,3 m) prepadlisko s rozmermi 0,7 x 2,5 m. Orientačne sme vyhodili zopár kameňov a priepasť bola objavená!!! Kamene vhodené cez malý otvor padali do hĺbky cca - 5 m. O 3 týždne neskôr sme za 3 hodiny presekali neprielezné ústie a následne bola priepasť A. Jergom preskúmaná. 21. 7. 1999 T. Máté a A. Jerg lokalitu zamerali.
Priepasť sa nachádza asi 400 m na SV od parkoviska medzi chatami Ďulová a Barkay; resp. 140 m na JJV od poľovníckej chaty Ondrejka na nevýraznej vyvýšenine medzi závrtmi. Pozostáva z 2 malých kolmých stupňov navzájom prepojených strmým hlinitým svahom. Kolmé stupne sú vytvorené na paralelných puklinách S/J. Ide o pomerne úzke priestory. Dno tvorí hlina a napadaná suť. Je bez výzdoby a jej celková hĺbka je - 4m. Priepasť je vytvorená v ružových vápencoch s výskytom fosílií.

Celý článok | Autor: Tibor Máté | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Solúnska glava a kolmé skalné steny
Vľavo je v oblakoch Solúnska glava, vpravo pod zrázmi spadajú kolmé skalné steny, foto: M. Miškov
zobrazení: 1575
.: Počítadlo :.

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.