Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Výročná správa za rok 2001

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 2044)


Sedem aktívnych členov skupiny pracovalo v niekoľkých geomorfologických celkoch Slovenska, prevažne však v Slovenskom krase, pričom vykonávali povrchový rekognoskačný i vyhľadávací prieskum, objaviteľské, prieskumné, dokumentačné aktivity a osvetové aktivity.
Na Silickej planine systematicky skúmali predovšetkým severný svah planiny, kde objavili, preskúmali a zamerali viacero jaskýň (jaskyňa Piecka, Prieseková jaskyňa, Granátová jaskyňa a i.) a doteraz neznámu Soviu priepasť. Nové objavy zaznamenali aj v Daždivej studni jaskyne Drienka, kde ukončili meranie (-84 m/ 320 m). Nové, zaujímavé priestory objavili aj v Ozvenovej priepasti. Objavili (?), resp. našli (?) aj cca 5 menších priepastí, zatiaľ neidentifikovaných. Prolongovali zatiaľ neznámu senilnú výverovú Mlynskú jaskyňu, Snežienkovú priepasť, Priepastičku, Noru, priepasť "Ryhačina", exkurzne sa zamerali opäť na Vápennú a Hrušovskú jaskyňu. O. i. skúmali viacero známych lokalít (ponor Žedem) a dokumentovali aj povrch planiny. Chiropterologický monitoring vykonávali v spolupráci so SEO Bambi v Besnej priepasti, Klamnej priepasti, Bačovej priepasti, Salajovej priepasti, Zvonivej priepasti pri Silici, Evinej priepasti, Furianovej priepasti, v Malej Brázde atď.
Na Dolnom vrchu boli opäť objavené nové priestory v priepasti Hlinoš (cca -110 m/350 m) v priestore Bielej šachty. V spolupráci s jaskyniarmi ČSS opäť o čosi rozšírili hrdlo doteraz nepreskúmanej priepasti Zuzana, pričom je už vidieť do jej rozmernejších vertikálnych priestorov. Objav zaznamenali aj v západnej časti DV výkopom speleogeneticky zaujímavej juvenilnej priepasti Poroňa. Prolongovali lokality Komín, Prepadlisko č. 42, depresia na hranici a Plšiu priepasť. S geológom V. Cílkom a archeologičkou E. Horváthovou revízne skúmali Prastarý výver.
Na Hornom vrchu prolongáciou objavili svahovú Holubiu priepasť a prolongovali tu i lokalitu Parenica. Chiropterologický výskum vykonali v Čertovej diere. Rekognoskovali Hrhovský amfiteáter.
Na Plešiveckej planine v spolupráci s členmi SK Minotaurus ukončili dokumentáciu lokalít a niekoľkoročná aktivita bola zavŕšená vydaním Atlasu krasových javov. V prieskume pokračovali v Zakliatej priepasti (PP203), kde v hĺbke -20 m začali s rozširovaním neprielezného okna s prievanom.
Na Koniarskej planine pokračovali v meračských prácach v Gemerskoteplickej jaskyni.
Na Zádielskej planine pomáhali dokumentovať lokality pre SMOPaJ.
Okrem Slovenského krasu pracovali aj vo Vihorlatských vrchoch, kde navýšili počet doteraz známych jaskýň o 27 lokalít. Zaujímavé sú lokality v paleogénnych konglomerátoch klastokrasu Humenského Sokola. Lokality pomáhali dokumentovať pre SMOPaJ. Vykonávali aj prieskum vo Veľkej Artajame. V rámci Čiernej hory skúmali dolinu suchého vodopádu, Bokšov, rekognoskovali aj planinu Galmus a Slovinskú skalu, kde našli 3 menšie, doteraz neznáme jaskyne. Na Muránskej planine zaznamenali objav 25 m chodieb v Ladzianskeho jaskyni, objavili 2 nové menšie jaskyne a skúmali napr. Jazernú jaskyňu.
Zahraničná rekognoskačná expedícia bola zameraná na Planinu Padiš v Rumusku a zúčastnilo sa jej 5 členov klubu.
Mimo exploračných aktivít sa členovia SK Drienka angažovali v iniciatíve "Zachráňme Slovenský kras", dvaja členovia sa spoluautorsky podieľali na príprave publikácie Dolný vrch, vykonali viacero prednášok o krase a jaskyniach pre ZŠ v Liptovskom Mikuláši, a spolu s ZO ČSS Barrandien aj pre občanov Hrhova. Pre malých pacientov detskej onkológie v Košiciach vykonali v spolupráci so zdravotníckym personálom a rodičmi zaujímavú akciu. S STV Bratislava spolupracovali na výrobe publicistickej relácie "EKO ďalej" o problematike lomov v Slovenskom krase, s pyrotechnikmi Policajného zboru SR spolupracovali pri likvidácii starej munície. Ďalej spolupracovali s SK Cassovia, SK Minotaurus, Vsl. múzeom, jaskyniarmi ČSS. Na konferencii v Starej Lesnej predniesli prednášku o histórii prieskumu Dolného vrchu. V SMOPaJ L. Mikuláš pripravili výstavu o praktickej speleológii "Ťažko je byť jaskyniarom". Technické denníky za rok 2001 budú odovzdané neskôr v priebehu r. 2002.
V závere roka ponúkol predsednícku funkciu G. Lešinský. Novým predsedom sa stal M. Horčík a novým tajomníkom klubu je T. Máté.

Celý článok | Autor: administrator | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Stará časť
Stará časť, foto: V. Papáč
zobrazení: 1757
.: Počítadlo :.

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.