Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Výročná správa za rok 2003

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 2220)


V uplynulom roku pracovali členovia klubu najmä na lokalitách v Slovenskom krase a na Muránskej planine.
Na Dolnom vrchu pracovali na lokalitách Malá Jablonia vyvieračka, Brečtanová priepasť, Psia priepasť (prehĺbená na -15 m). V Kamenistej priepasti bola vylezená exponovaná porucha, pričom bolo objavených cca 8 m priestorov. Na lokalite Pavlovská boli zatiaľ jednorazovo obnovené výkopové práce. V sonde Zabudnutá sa podarilo odkryť úzky otvor do nádejného vertikálneho pokračovania – prienik si vyžaduje postup 10 cm širokou puklinou.
V rámci dlhoročnej spolupráce s členmi SK Minotaurus Rožňava pokračovali v prieskumných prácach na Plešiveckej a Koniarskej planine. V Jašteričej priepasti (PP019) začali s výkopovými prácami na tzv. Starom dne. Po vystužení asi 2 m sondy sme zaznamenali prienik do krátkeho JV pokračovania generálnej pukliny. Vetva sa končí v hĺbke -36,8 m (aktuálna dĺžka jaskyne 227 m). Na týchto prácach sa zúčastnil aj 1 člen francúzskej speleologickej federácie. V Jelenej priepasti (PP017) bol vylezený slepý komín vysoký 12 m a objavené miesto s nádejou na ďalší postup s použitím techniky. Sondovanie bolo zahájené v Prepadlisku pri Erike (PP153), kde sa dosiahla hĺbka –4 m. Vo fosílnom ponore Pastierova studňa (PP230) obnovili výkopové práce a sonda dosiahla hĺbku –4,5 m (vyťažených asi 6 m3). Táto lokalita sa nachádza nad mohutnou Vidovskou vyvieračkou, ktorá odvodňuje celú južnú časť planiny. Rekognoskované boli svahy planiny nad Vidovou, Paškovou a v oblasti Železných vrát. Na Koniarskej planine bolo uskutočnených niekoľko povrchových prieskumov. V Gemerskoteplickej jaskyni zaznamenali čiastkový postup, bol tu prekonaný odtokový sifón, vylezený komín v najvyššej časti jaskyne a nové priestory zamerané. Dĺžka jaskyne dosiahla 637 m.
V Majkovej jaskyni na Silickej planine preverili niekoľko nádejných miest. Pomocou vyrobeného tzv. skladacieho železného rebríka vyliezli do chodbičky nad sifónom, ktorú v roku 1932 prekopával Ján Majko. Na konci Červenej siene pracovali na prekopávaní závalu. V Brzotínskych skalách v západnom svahu planiny uskutočnili v spolupráci so SMOPaJ niekoľko akcií, počas ktorých objavili 6 nových jaskýň s dĺžkami 3 – 15 metrov a zamerali Pr. Malý Sakadák (-5,7 m), Hrebienkovú pr. (-2,7 m), Bratovu j. (5,5 m), Tesnú j. (3 m), j. Hrob (3 m). Na planine zamerali lokality: Polyfemova pr. (10,8/-7,5 m), Kostnica (5/-3 m), Dievčenská pr. (8,6/-6 m), Dlholúcka pr. (6,5/-5,7 m), Gombasecká planá jama (12,6/-3,5 m), Pr. pri Márnej (5,3/-4 m), Klen-Szalayova j. (40,8/-10,3 m), j. Klenieb (30/-9 m), Ozvenová pr. (23,6/-11,3 m), Snežienková pr. (4/-3 m), Kuvičkova pr. (10/-8,3 m), j. Jasenie (17/-9,2 m) a j. Červeného mnícha II. (15 m). Pracovný nápor sa sústredil predovšetkým na Mlynskú jaskyňu (cca 25/-8 m), kde bola objavená 7 m dlhá, pre pohyb náročná vetva. V jaskyni Drienka vykonávali v spolupráci s UPJŠ v Košiciach biospeleologický výskum. V spolupráci so SMOPaJ pokračovali v rekognoskačných, prieskumných a meračských prácach v jednotlivých lokalitách na severnej časti planiny.
Na Borčianskej planine zamerali priestory Snežnej diery (95,4 m) s geneticky súvisiacimi ťahovými puklinami a tieto povrchovým polygónom napojili s ostatnými lokalitami v rámci mapovania rozsadlinových štruktúr Havranej skaly. Objavili a zdokumentovali Jazvečiu jaskyňu (4 m). Na planine evidujeme 16 jaskýň.
Vo Vihorlatských vrchoch zamerali lokality: Krivoštianska j. (15 m), Jazvečia j. (5 m), Medvedie diery I a II (obidve po 10 m), j. Sokolová (15 m), Sokolík (7 m), Olovná pivnička (9 m) a j. Kamienka (5 m).
Napriek snahe oslabiť pokračovanie prieskumu Muránskej planiny istými subjektami, podarilo sa tu zorganizovať niekoľko akcií. Výsledkom nového mapovania Ladzianskeho jaskyne so zámerom objasniť ďalšie pokračovanie, bolo vyhotovenie pozdĺžneho rezu. Uvolnením zavalenej plazivky prenikli do ďalšieho pokračovania jaskyne severným smerom, cca 50 m ďalej do masívu. Labyrintovité priestory dosahujú dĺžku asi 160 m, objavil sa slabý prítok a 2 hlboké sifóny. Dĺžka jaskyne presahuje cca 730 m (zmapovaných 576,3 m). Pokračovalo sa v povrchovom prieskume a mapovaní lokalít na Župkovej Magure a Dlhom vrchu. Na Župkovej Magure boli objavené a zamerané lokality: Meandro (14 m), Medvedí tunel (21 m), Tretia jaskyňa (10 m) a zdokumentované jaskyne: Poľovnícka (53 m), Garáž (4 m), Oblé abri (3 m), Puklinová (8 m), v j. Stračaník I. sa podarilo preniknúť do 10 m dlhej bočnej chodbičky. Na Dlhom vrchu boli objavené jaskyne Hrebeňová (5 m), Zlomová (3 m), J. mučeníkov (3 m), Detská (3 m) a J. potočníkov (9 m) a zmapovaná Vrstvová jaskyňa (4 m). Bola tu tiež otvorená závalová sonda s prievanom. Pod vedením SK UK Bratislava a SK Muránska planina boli realizované výkopové práce na západnom ponore Strateného potoka (-5 m).
Orientačné povrchové prieskumy boli uskutočnené na krasovom ostrove Radzim a planine Galmus.
V Slovenskom krase spolupracovali s členmi zo SK Cassovia, SK Minotaurus, Speleo Rožňava a SPK-Východ, SMOPaJ prac. Košice, antropológom z Prahy, geológom z Prahy a archeologičkou z Košíc.
V rámci pôsobnosti monitorovali výskyt chiropterofauny. Zúčastnili sa expedície ZO ČSS 1-11 Barrandien na slovenskej i maďarskej strane Dolného vrchu, kde zamerali spolu s českými jaskyniarmi nimi objavenú priepasť Buksijé-zsomboly. Zúčastnili sa Speleomítingu vo Svite. Výsledky svojej činnosti publikovali v Spravodaji a Sintri. Prevádzkujú vlastnú internetovú stránku (www.drienka.host.sk). Činnosť klubu (Slovenský kras, Humenské vrchy) bola prezentovaná aj na prednáške o jaskyniach v Humennom.
Pri prieskume Bačovej priepasti na Silickej planine došlo pri páde závalu, ktorý neúmyselne iniciovali vyššiestojaci, k zlomenine zápästia postihnutého. Ten sa z jaskyne i do nemocnice dopravil vlastnými silami. K iným vážnym úrazom nedošlo.

Celý článok | Autor: administrator | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Zadná Ostrá
Zadná Ostrá, foto: T. Máté
zobrazení: 2055
.: Počítadlo :.

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.