Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Výročná správa za rok 2006

Vydané dňa 05. 03. 2007 (Počet prečítaní: 3489)


Na Dolnom vrchu vykonávali prieskumnú, resp. prolongačnú činnosť na lokalitách: Stodoliská, Hlinoš a Zabudnutá. Na lokalite Zabudnutá objavili po rozšírení úžiny novú priepasť s hĺbkou cca 33 m. Zatiaľ nie je podrobnejšie preskúmaná a zdokumentovaná. V spolupráci so ŠGÚDŠ v Bratislave, SHMÚ v Bratislave a ÚFHZ v Košiciach vypracovali odporúčaciu správu, na základe ktorej vykonali stopovaciu skúšku na lokalite Hlinoš pomocou bakteriofágov H40/1 (hostiteľ Pseudoalteromonas gracilis). Vzorky odoberali v 5 prameňoch na úpätí Alsó-hegy. Spolupracovali s Dr. Ľ. Gaálom pri prieskume jaskyne Márnica a Prastarý výver. Sprevádzali tu na exkurzii aj študentov jedného košického gymnázia. V centrálnej časti planiny sprevádzali hydrogeológov z ŠGÚDŠ (Bratislava), ktorí riešia problematiku zraniteľnosti podzemných vôd tejto HG štruktúry.
Na Silickej planine vykonávali niekoľkokrát v priebehu roka podrobný povrchový rekognoskačný prieskum a takisto prieskumnú, dokumentačnú a prolongačnú činnosť na lokalitách: Drienka, HD-Majkova sonda, Červená priepasť II, Ponor Kečovských lúk, Köleskert I, Kľukatá jaskyňa, Kečovská vetva I, Kečovská vetva II, DCD, DLD, SG ponor, Gombasecká jaskyňa, Ordon, Jazvečia-juh, Zasypaná (SGh), Omarova studňa, Železná dolina II, MH-prepadlisko, Malá Mestská priepasť, Nová Mestská priepasť, Veľká osmička, Mestská priepasť, M-systém, Vyšný Méneš, A-systém, BK-systém, Mál, Néti-lyuk (Maďarsko), B-systém, Východná Ardóčka. Nové postupy zaznamenali v Ordone, Červenej priepasti II a v DCD + nové objavy: Kečovská vetva I a II (spolu cca 60 m). Takmer na deň presne po 60-tich rokoch znovuobjavili Veľkú osmičku (cca 50 m). Najvýznamnejší bol objav rôznorodých nekrasových hornín rôzneho veku pochádzajúcich hlavne z paleozoika Volovských vrchov, transportovaných fluviálne na juh Silickej planiny, ktoré napokon zatiaľ neznámym mechanizmom uviazli v „ponore“ Kečovských lúk so skalným dnom v hĺbke 12 m. Významný bol takisto objav hlbinných ultrabázických hornín na tektonickom styku verfénu a stredného triasu v rámci B-systému. V spolupráci so SSJ uzatvorili 1 lokalitu.
V spolupráci so Z. Jergom (SK Minotaurus) a S. Mátém na Koniarskej planine pracovali v sonde nad Päťročnicou, kde pokračovali v rozoberaní závalu. Výkopom prenikli 8 m aj v ponore Skalického polja. Činnosť na týchto sondách v letných mesiacoch obmedzili záplavy. S. Máté objavil na planine neznámy otvor priepasti pod Lipou s hĺbkou 6 m a možným pokračovaním.
Na Plešiveckej planine po 49 rokoch znovuobjavili jaskyňu Leontína (Ľudmila), ktorá bola v minulosti vyhlásená za zaniknutú. Po rozsiahlych prípravných pátracích prácach a po výkope vchodu za pomoci baníkov z miestneho kameňolomu sa realizoval základný speleologický výskum neporušených jaskynných priestorov v dĺžke vyše 200 m. Jaskyňa bola zmapovaná a otvor zakonzervovaný pre ďalší výskum (po dohode s vlastníkmi pozemkov). Na planine vykonávali prieskumné sondovacie práce aj na lokalitách Pastierova studňa (-7 m), Jelení závrt (-3 m) a v spolupráci s moravskými jaskyniarmi v „Mlžnom závrte“. V Jaskyni teplej stráne prenikli za koncovú úžinu, avšak väčšie priestory sa nepotvrdili. Samozrejmosťou boli povrchové prieskumy tejto planiny i jej svahov.
Na Jasovskej planine sa zúčastnili zostupu do Kunej priepasti, navštívili niekoľko známych lokalít; na požiadanie tu pôsobiacich jaskyniarov a ich nálezov hodnotili genézu, perspektivitu Indiánskej jaskyne a zároveň ju zamerali. Preskúmali Slaninovú dieru.
Na Zádielskej planine v spolupráci so SSJ a geológom/historikom Szenthe Istvánom z Maďarska overovali možnosti archeologického prieskumu vo vybraných jaskyniach (napr. Erňa, Čertova jaskyňa).
Na Hornom vrchu vykonávali povrchový rekognoskačný prieskum v línii gravitačných deformácií v južnej časti planiny.
V krase SV výbežku Muránskej planiny pracovali najmä v Ladzianskeho jaskyni a v jaskyni Homoľa. V Ladzianskeho jaskyni vyliezli komín vo Vysokej sieni s prevýšením 45 m, pričom objavili cca 150 m nových priestorov (zameraných 70 m). Jaskyňa už presiahla dĺžku 1 km (zameraných 977 m). Jeden člen v jaskyni uskutočnil biospeleologický výskum zameraný na jaskynné bezstavovce. V jaskyni Homoľa pracovali najmä v Dvojitom meandri, kde rozširovali úžinu s prievanom, pričom postúpili asi 5 m. Rozšírili a prekopali niekoľko úsekov s cieľom zjednodušiť prechod jaskyňou. Na konci chodby za Kasperom, nedaľeko vodného toku, objavili stúpajúcu meandrujúcu Chodbu potočníkov (cca 25 m). Po rozšírení úžiny v závere Veľkého meandra prenikli do menšej sienky s neprielezným pokračovaním. Rekognoskovali aj staré časti Homole (objav 4 m pukliny). V masíve Župkovej Magury začali opäť otvárať nádejnú lokalitu Prievanové blokovisko.
V Jelšavskom krase spolupracovali s jaskyniarmi SMOPaJ a BM v Rožňave pri znovuotváraní jaskyne Podhlavište s niekdajším členom OS Gemer-Licince F. Szarkom.
V rámci Medzevskej pahorkatiny na požiadanie tu pôsobiacich speleológov preskúmali novoobjavenú jaskyňu Jazvečí hrad, dohodli preskúmanie archeologických nálezov archeologičkou Pamiatkového ústavu v Košiciach a s nálezcom dohodli ich odovzdanie SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši (v súčasnosti ich ešte skúma archeológ AÚ SAV Nitra). Navštívili Priepasť na lúke Gazka v alarmujúcom stave a 1 prepadlisko na hrane poklesnutej kryhy a objavili novú, cca 4 m dlhú koróznu jaskyňu vo svahu (Plazivka).
V krase Murovanej skaly (Kojšovská hoľa) zaznamenali objavy rozsadlinových jaskýň tzv. Štiepanej skaly s celkovou dĺžkou priestorov rozsegmentovaného komplexu 55 m a ďalších menších, neznámych jaskýň (do 5 m). Pod Rankovskými skalami v Slanských vrchoch našli novú pseudokrasovú jaskyňu tohto pohoria (7 m) a vo Volovských vrchoch preskúmali ďalšiu novú, cca 5 m dlhú nekrasovú jaskyňu. Prieskumy vykonávali aj na Borčianskej planine a Slovinskej Skale (nález jaskynky s nacementovanými nekrasovými štrkmi na stenách).
V krase Čiernej hory uskutočnili niekoľko prieskumných akcií na známych lokalitách a počas povrchového prieskumu objavili 2 neznáme jaskyne. V spolupráci so Speleoklubom Cassovia a SSJ provizórne uzavreli Priepasť v Kavečanoch, ktorej stav si vyžaduje sanáciu.
Exkurzne navštívili Demänovské jaskyne mieru a slobody, Mažarnú jaskyňu vo Veľkej Fatre a sprístupnené jaskyne v Moravskom krase. Zúčastnili sa tiež akcií iných klubov: Pustá jaskyňa v Demänovskej doline (1 člen, 2 dni), Demänovská medvedia jaskyňa (1 člen, 15 akcií), Jaskyňa zlomísk (1 člen, 5 akcií), Mesačný tieň (1 člen, 3 dni), Červené vrchy – Ľadová priepasť a Nová Kresanica (3 členovia, 2dni). Expedície Macedónsko-Albánsko 2006 sa zúčastnili 2 členovia a expedície Kosovo 2006 1 člen.
V spolupráci so Speleo Rožňava a SK Badizer Ardovo viedli a usmerňovali speleologickú sekciu 30. ročníka Tábora ochrancov prírody pri Dlhej Vsi v Slovenskom krase. Publikovali v Spravodaji SSS, Sintri, účelových zborníkoch a na internete (www.drienka.host.sk, www.sss.sk). Člen SK Drienka rediguje webovú stránku SSS.
Na rozsiahlej prieskumno-prolongačnej činnosti klubu sa podieľali aj jaskyniari z Leopoldova, Frýdku-Místku, SK SSS Šariš, SK SSS Cassovia, Speleo SSS Rožňava, traja sympatizanti klubu z Košíc a jedna z Rožňavy.

Spracovali: G. Lešinský, T. Máté, V. Papáč, J. Psotka a M. Horčík

Celý článok | Autor: administrator | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Krym 2004
Krasnaja Peščera :-), foto: P. Holúbek
zobrazení: 1711
.: Počítadlo :.

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.