Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
Ümraniye Escort
We have added female escort girls photos and phones to our site that will caress your soul in and around Ümraniye. Encounter with hot ümraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite Ümraniye Escort Girls postings in detail. Real dating umraniye site.
Taksim Escort
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles. You can reach nightly and hourly escort lady taksim ads 24/7. You will be able to easily reach the phone and all contact information of the beautiful escort girls who want to make you happy with their Taksim escort fantasies.
Bebek Escort
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles. You can reach nightly and hourly escort female baby ads 24/7. Baby escort ladies provide quality service. Escort female baby girls phone number and whatsapp contact information are on our site free of charge.
Beşiktaş Escort
In the Beşiktaş dating site category, contact women who are members with their completely real photos and also make cheap calls. The most beautiful beşiktaş escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere. The hottest chicks are here.
Mecidiyeköy Escort
Mecidiyeköy dating site, mecidiyeköy escort girls and escort mecidiyeköy girl profiles. Nightly and hourly escort lady mecidiyeköy postings 24/7. Mecidiyeköy Escort 24/7 Staff Coming Home to the Hotel, Side-Bancı Escorts Making love with Taksim Girls has never been this easy. Click for phone numbers.


Výročná správa za rok 2006

Vydané dňa 05. 03. 2007 (Počet prečítaní: 4259)


Na Dolnom vrchu vykonávali prieskumnú, resp. prolongačnú činnosť na lokalitách: Stodoliská, Hlinoš a Zabudnutá. Na lokalite Zabudnutá objavili po rozšírení úžiny novú priepasť s hĺbkou cca 33 m. Zatiaľ nie je podrobnejšie preskúmaná a zdokumentovaná. V spolupráci so ŠGÚDŠ v Bratislave, SHMÚ v Bratislave a ÚFHZ v Košiciach vypracovali odporúčaciu správu, na základe ktorej vykonali stopovaciu skúšku na lokalite Hlinoš pomocou bakteriofágov H40/1 (hostiteľ Pseudoalteromonas gracilis). Vzorky odoberali v 5 prameňoch na úpätí Alsó-hegy. Spolupracovali s Dr. Ľ. Gaálom pri prieskume jaskyne Márnica a Prastarý výver. Sprevádzali tu na exkurzii aj študentov jedného košického gymnázia. V centrálnej časti planiny sprevádzali hydrogeológov z ŠGÚDŠ (Bratislava), ktorí riešia problematiku zraniteľnosti podzemných vôd tejto HG štruktúry.
Na Silickej planine vykonávali niekoľkokrát v priebehu roka podrobný povrchový rekognoskačný prieskum a takisto prieskumnú, dokumentačnú a prolongačnú činnosť na lokalitách: Drienka, HD-Majkova sonda, Červená priepasť II, Ponor Kečovských lúk, Köleskert I, Kľukatá jaskyňa, Kečovská vetva I, Kečovská vetva II, DCD, DLD, SG ponor, Gombasecká jaskyňa, Ordon, Jazvečia-juh, Zasypaná (SGh), Omarova studňa, Železná dolina II, MH-prepadlisko, Malá Mestská priepasť, Nová Mestská priepasť, Veľká osmička, Mestská priepasť, M-systém, Vyšný Méneš, A-systém, BK-systém, Mál, Néti-lyuk (Maďarsko), B-systém, Východná Ardóčka. Nové postupy zaznamenali v Ordone, Červenej priepasti II a v DCD + nové objavy: Kečovská vetva I a II (spolu cca 60 m). Takmer na deň presne po 60-tich rokoch znovuobjavili Veľkú osmičku (cca 50 m). Najvýznamnejší bol objav rôznorodých nekrasových hornín rôzneho veku pochádzajúcich hlavne z paleozoika Volovských vrchov, transportovaných fluviálne na juh Silickej planiny, ktoré napokon zatiaľ neznámym mechanizmom uviazli v „ponore“ Kečovských lúk so skalným dnom v hĺbke 12 m. Významný bol takisto objav hlbinných ultrabázických hornín na tektonickom styku verfénu a stredného triasu v rámci B-systému. V spolupráci so SSJ uzatvorili 1 lokalitu.
V spolupráci so Z. Jergom (SK Minotaurus) a S. Mátém na Koniarskej planine pracovali v sonde nad Päťročnicou, kde pokračovali v rozoberaní závalu. Výkopom prenikli 8 m aj v ponore Skalického polja. Činnosť na týchto sondách v letných mesiacoch obmedzili záplavy. S. Máté objavil na planine neznámy otvor priepasti pod Lipou s hĺbkou 6 m a možným pokračovaním.
Na Plešiveckej planine po 49 rokoch znovuobjavili jaskyňu Leontína (Ľudmila), ktorá bola v minulosti vyhlásená za zaniknutú. Po rozsiahlych prípravných pátracích prácach a po výkope vchodu za pomoci baníkov z miestneho kameňolomu sa realizoval základný speleologický výskum neporušených jaskynných priestorov v dĺžke vyše 200 m. Jaskyňa bola zmapovaná a otvor zakonzervovaný pre ďalší výskum (po dohode s vlastníkmi pozemkov). Na planine vykonávali prieskumné sondovacie práce aj na lokalitách Pastierova studňa (-7 m), Jelení závrt (-3 m) a v spolupráci s moravskými jaskyniarmi v „Mlžnom závrte“. V Jaskyni teplej stráne prenikli za koncovú úžinu, avšak väčšie priestory sa nepotvrdili. Samozrejmosťou boli povrchové prieskumy tejto planiny i jej svahov.
Na Jasovskej planine sa zúčastnili zostupu do Kunej priepasti, navštívili niekoľko známych lokalít; na požiadanie tu pôsobiacich jaskyniarov a ich nálezov hodnotili genézu, perspektivitu Indiánskej jaskyne a zároveň ju zamerali. Preskúmali Slaninovú dieru.
Na Zádielskej planine v spolupráci so SSJ a geológom/historikom Szenthe Istvánom z Maďarska overovali možnosti archeologického prieskumu vo vybraných jaskyniach (napr. Erňa, Čertova jaskyňa).
Na Hornom vrchu vykonávali povrchový rekognoskačný prieskum v línii gravitačných deformácií v južnej časti planiny.
V krase SV výbežku Muránskej planiny pracovali najmä v Ladzianskeho jaskyni a v jaskyni Homoľa. V Ladzianskeho jaskyni vyliezli komín vo Vysokej sieni s prevýšením 45 m, pričom objavili cca 150 m nových priestorov (zameraných 70 m). Jaskyňa už presiahla dĺžku 1 km (zameraných 977 m). Jeden člen v jaskyni uskutočnil biospeleologický výskum zameraný na jaskynné bezstavovce. V jaskyni Homoľa pracovali najmä v Dvojitom meandri, kde rozširovali úžinu s prievanom, pričom postúpili asi 5 m. Rozšírili a prekopali niekoľko úsekov s cieľom zjednodušiť prechod jaskyňou. Na konci chodby za Kasperom, nedaľeko vodného toku, objavili stúpajúcu meandrujúcu Chodbu potočníkov (cca 25 m). Po rozšírení úžiny v závere Veľkého meandra prenikli do menšej sienky s neprielezným pokračovaním. Rekognoskovali aj staré časti Homole (objav 4 m pukliny). V masíve Župkovej Magury začali opäť otvárať nádejnú lokalitu Prievanové blokovisko.
V Jelšavskom krase spolupracovali s jaskyniarmi SMOPaJ a BM v Rožňave pri znovuotváraní jaskyne Podhlavište s niekdajším členom OS Gemer-Licince F. Szarkom.
V rámci Medzevskej pahorkatiny na požiadanie tu pôsobiacich speleológov preskúmali novoobjavenú jaskyňu Jazvečí hrad, dohodli preskúmanie archeologických nálezov archeologičkou Pamiatkového ústavu v Košiciach a s nálezcom dohodli ich odovzdanie SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši (v súčasnosti ich ešte skúma archeológ AÚ SAV Nitra). Navštívili Priepasť na lúke Gazka v alarmujúcom stave a 1 prepadlisko na hrane poklesnutej kryhy a objavili novú, cca 4 m dlhú koróznu jaskyňu vo svahu (Plazivka).
V krase Murovanej skaly (Kojšovská hoľa) zaznamenali objavy rozsadlinových jaskýň tzv. Štiepanej skaly s celkovou dĺžkou priestorov rozsegmentovaného komplexu 55 m a ďalších menších, neznámych jaskýň (do 5 m). Pod Rankovskými skalami v Slanských vrchoch našli novú pseudokrasovú jaskyňu tohto pohoria (7 m) a vo Volovských vrchoch preskúmali ďalšiu novú, cca 5 m dlhú nekrasovú jaskyňu. Prieskumy vykonávali aj na Borčianskej planine a Slovinskej Skale (nález jaskynky s nacementovanými nekrasovými štrkmi na stenách).
V krase Čiernej hory uskutočnili niekoľko prieskumných akcií na známych lokalitách a počas povrchového prieskumu objavili 2 neznáme jaskyne. V spolupráci so Speleoklubom Cassovia a SSJ provizórne uzavreli Priepasť v Kavečanoch, ktorej stav si vyžaduje sanáciu.
Exkurzne navštívili Demänovské jaskyne mieru a slobody, Mažarnú jaskyňu vo Veľkej Fatre a sprístupnené jaskyne v Moravskom krase. Zúčastnili sa tiež akcií iných klubov: Pustá jaskyňa v Demänovskej doline (1 člen, 2 dni), Demänovská medvedia jaskyňa (1 člen, 15 akcií), Jaskyňa zlomísk (1 člen, 5 akcií), Mesačný tieň (1 člen, 3 dni), Červené vrchy – Ľadová priepasť a Nová Kresanica (3 členovia, 2dni). Expedície Macedónsko-Albánsko 2006 sa zúčastnili 2 členovia a expedície Kosovo 2006 1 člen.
V spolupráci so Speleo Rožňava a SK Badizer Ardovo viedli a usmerňovali speleologickú sekciu 30. ročníka Tábora ochrancov prírody pri Dlhej Vsi v Slovenskom krase. Publikovali v Spravodaji SSS, Sintri, účelových zborníkoch a na internete (www.drienka.host.sk, www.sss.sk). Člen SK Drienka rediguje webovú stránku SSS.
Na rozsiahlej prieskumno-prolongačnej činnosti klubu sa podieľali aj jaskyniari z Leopoldova, Frýdku-Místku, SK SSS Šariš, SK SSS Cassovia, Speleo SSS Rožňava, traja sympatizanti klubu z Košíc a jedna z Rožňavy.

Spracovali: G. Lešinský, T. Máté, V. Papáč, J. Psotka a M. Horčík

Celý článok | Autor: administrator | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Nekrasové horniny v krase
Nekrasové horniny v Slovenskom krase, foto: M. Horčík
zobrazení: 2180
.: Počítadlo :.
Gold

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.